Raport roczny 2020 GMP+ International jest dostępny

piątek, 23 lipca 2021

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasz firmowy raport roczny za rok 2020 jest już dostępny na naszej stronie internetowej.

Raport roczny przedstawia osiągnięcia firmy i wyniki finansowe za 2020 rok oraz prezentuje, w jaki sposób rozwijamy współpracę z naszą Wspólnotą GMP+.

Rok 2020 był rokiem, w którym wspólne działanie stało się bardziej istotne niż kiedykolwiek przedtem.

W związku z COVID-19 udało nam się znaleźć nowe kanały współpracy z naszą wspólnotą i sposoby na dostosowanie się do  zmieniającego się otoczenia, zarówno profesjonalnie, jak też jako kolektyw w ramach naszej organizacji.

Aby zapoznać się z całościowymi wynikami za 2020 rok, skorzystaj z linka prowadzącego do Raportu Rocznego 2020. Oferujemy raport online w formie interaktywnej prezentacji. Naszym zamiarem jest maksymalne ułatwienie zapoznania się z raportem, tak przy użyciu laptopa, jak i urządzenia mobilnego.