Raport roczny 2019 firmy GMP+ International jest dostępny

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Z satysfakcją informujemy, że nasz firmowy raport roczny za 2019 rok jest teraz dostępny na naszej stronie internetowej.

Z satysfakcją informujemy, że nasz firmowy raport roczny za 2019 rok jest teraz dostępny na naszej stronie internetowej. Raport roczny przedstawia nasze osiągnięcia i wyniki finansowe za rok 2019, jak również pokazuje w jaki sposób rozwijamy współpracę z naszą Wspólnotą GMP+.

Rok 2019 był rokiem, w którym wspólne działanie stało się jeszcze bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Wspólne działanie to wspólna odpowiedzialność, a jedynie razem ze Wspólnotą GMP+ jesteśmy w stanie osiągnąć nasz wspólny cel: bezpieczeństwo pasz na całym świecie.

Aby uzyskać pełny obraz wyników za rok 2019, skorzystajcie z linka i zapoznajcie się z Raportem Rocznym 2019. Zdecydowaliśmy się przedstawić raport online, w formie interaktywnej prezentacji. Zamiarem naszym było przedstawienie go w sposób możliwie najprostszy do czytania, przy użyciu laptopa lub urządzenia mobilnego.