Wczesne ostrzeganie o mykotoksynach w uprawach zbóż w Europie

czwartek, 29 czerwca 2023

GMP+ International pracuje wspólnie z  Wageningen Food Safety Research i firmami SGS, Cargill, Altech oraz Committee of Grain Traders nad opracowaniem systemu wczesnego ostrzegania dla wczesnego wykrywania obecności mykotoksyn (naturalnych toksyn) w ziarnie zbóż.

Duże zbiory danych i systemy uczące się

Projekt nosi nazwę ‘Wczesne ostrzeganie przed mykotoksynami w europejskim łańcuchu dostaw zbóż, przy wykorzystaniu dużych zbiorów danych i systemów uczących się’ i skupia się na zbożach pochodzenia europejskiego. Celem jest wczesne przewidywanie – i kontrola – powstawania mykotoksyn w uprawach zbóż. Do stworzenia narzędzia wczesnego ostrzegania wykorzystywane są duże zbiory danych, systemy uczące się i istniejące modele predykcyjne, opracowywane są również nowe modele predykcyjne dla mykotoksyn. System jest przeznaczony dla różnych interesariuszy z łańcucha dostaw, takich jak firmy handlowe, producenci żywności i pasz, agencje rządowe i rolnicy.

Zboża podatne na skażenie

Mykotoksyny sa wytwarzane przez grzyby, rozwijające się w naturalny sposób w zbożach. Zboża, uprawiane w wielu regionach Europy, są podatne na zanieczyszczenia tymi grzybami, jak również na infekcje mykotoksynami. Spożywanie takich zbóż może spowodować problemy zdrowotne, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Ponieważ trudno jest usunąć mykotoksyny podczas przetwarzania żywności i pasz, ważne jest wykrycie takich mykotoksyn grzybowych na czas.

Wczesne ostrzeganie

Opracowywany system pozwala na wczesne przewidywanie obecności mykotoksyn w trakcie zbiorów. System ostrzega o obecności wysokich poziomów mykotoksyn i oferuje również zalecenia dotyczące kontroli mykotoksyn, takie jak dodatkowe badania na mykotoksyny lub izolowanie skażonych partii.

W związku z tym, narzędzie wczesnego ostrzegania może się także przyczynić do zmniejszenia ilości odpadów i redukcji nieprzewidzianych kosztów.

Partnerzy

Projekt przewidziany na 4 lata, rozpoczął się 1 kwietnia 2023r. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) Wageningen Food Safety Research współpracuje z firmami SGS, Cargill, Alltech, GMP+ International i Committee of Grain Traders. Wageningen Feed Safety Research jest jednostką wiodącą pod względem treści.