EFFPA i SKK dołączyły do programu partnerów GMP+ z łańcucha

poniedziałek, 29 listopada 2021

Działając razem z naszymi partnerami z łańcucha

Niezależnie od tego, w której części łańcucha dostaw pasz lub łańcucha wartości działa Twoja organizacja, w GMP+ International uważamy, że mamy ten sam cel, a jest nim dostarczanie bezpiecznych produktów naszym konsumentom.

Dlatego z radością zawiadamiamy, że  European Former Foodstuffs Processors Association (EFFPA) i Association for Commodities and Feed (SKK) dołączyły do naszego programu partnerów z łańcucha, aby wzajemnie wspierać się i promować w dążeniu do tego celu.    

Organizacja EFFPA dołączyła do GMP+ International Expert Committee (IEC), natomiast SKK, znana także jako Spolek pro komodity a krmiva, jest pierwszym partnerem z łańcucha z Republiki Czeskiej.

EEFPA

Wycofane artykuły spożywcze przebyły długą drogę, aby osiągnąć swój status i uznanie jako składnik paszowy wysokiej jakości. Dokonano znacznego postępu. Obecnie przetwórcy wycofanych artykułów spożywczych odnotowują konkretne zapotrzebowanie na swoje produkty, z uwagi na ich walory odżywcze i trwałość. Ten popyt będzie także bodźcem dla sektora, aby wykorzystywać również nowe lub obecnie używane w niewielkim zakresie wycofane artykuły spożywcze, a zapotrzebowanie to musi być oceniane pod kątem bezpieczeństwa pasz.

Ponadto nadal występują komplikacje przy obrocie wycofanymi artykułami spożywczymi, ze względu na odmienne interpretacje, klasyfikacje lub podejście ze strony władz i / lub systemów bezpieczeństwa pasz w poszczególnych krajach, szczególnie przy przekształcaniu produktu spożywczego w materiał paszowy.

Poprzez uczestnictwo w GMP+ IEC, EFFPA ma nadzieję proaktywnie przyczyniać się do harmonizowania podejścia wszystkich  interesariuszy, a tym samym ułatwienia międzynarodowego handlu wycofanymi artykułami spożywczymi.

Association for Commodities and Feed (SKK)

Partnerstwo ma na celu wspieranie właściwego zapewniania bezpieczeństwa pasz przez członków SKK, zgodnie ze standardami międzynarodowymi, takimi jak GMP+ FC scheme. Oprócz tego, wspieranie marketingu i promocję interesów firm z Republiki Czeskiej na szczeblu międzynarodowym i lokalnym, jak również działanie w ramach długoterminowych programów zrównoważonego rozwoju. Czeski standard krajowy „Non-GMO” jest akceptowany przez VLOG, zatem również przez GMP+ International. Firmy certyfikowane na podstawie standardu SKK Non-GMO mogą dostarczać do firm certyfikowanych GMP+ FRA MI 5.4 i vice-versa, w przypadku, gdy chodzi o status non-GMO.

Dołącz do nas i zostań zarejestrowany

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie GMP+ Chain Partners skontaktuj się z naszym działem Business Development