Raport roczny EWS za 2019 rok jest już dostępny!

środa, 6 maja 2020

Z 427 zgłoszeniami EWS dotyczącymi 247 przypadków EWS, GMP+ International odnotowała 19% wzrost liczby zgłoszeń w porównaniu z rokiem 2018 (358) oraz 21% wzrost liczby przypadków EWS (204). 

Liczba ostrzeżeń (3) wysłanych do uczestników GMP+ była najniższa w ostatnich pięciu latach. Stosunkowo niewielka liczba ostrzeżeń pokazuje, że firmy certyfikowane GMP+ w większości przypadków miały szybko sytuację pod kontrolą, ograniczając ryzyko skażenia w łańcuchu i chroniąc bezpieczeństwo pasz przed zagrożeniami.

Główne fakty i liczby w 2019 roku.

Główne fakty i liczby dotyczące zgłoszeń EWS w 2019 roku są  przedstawione w naszej  infografice EWS oraz zestawieniu excel. W tym zestawieniu znajdują się szczegółowe informacje dla każdego przypadku EWS, łącznie z rodzajem produktu, zanieczyszczeniem, źródłem zanieczyszczenia oraz krajami pochodzenia zanieczyszczonej paszy. W tym roku podano również miesiąc zgłoszenia danego przypadku, przez co ramy czasowe są bardziej klarowne. Dzięki dodaniu tych danych, które zamierzamy regularnie przedstawiać w przyszłości, wszyscy uczestnicy mogą sprawdzić, czy otrzymali partię produktu mniej więcej w tym samym czasie i mogą podjąć działania w razie potrzeby. Zestawienie excel można znaleźć po zalogowaniu się na Portalu GMP+.

Ostrzeżenia opublikowane w 2019 roku.

W 2019 roku opublikowano trzy ostrzeżenia. Dwa z nich były powiązane, w obu chodziło o partie wysłodków buraczanych i granulowanych wysłodków buraczanych z Niemiec zanieczyszczonych zearalenonem (ZEA). Przyczyna zanieczyszczenia wynikała z regionalnego porażenia buraków cukrowych insektami (skośnik buraczak), co powodowało porażenia grzybowe i tworzenie się zearalenonu. Inne ostrzeżenie dotyczyło chlopiryfosu i metalaksylu w kwaśnych olejach słonecznikowych z Europy Wschodniej.

Zaskakujące zmiany w porównaniu z 2018 rokiem

Infografika EWS przedstawia trzy zaskakujące zmiany w 2019 w porównaniu z rokiem 2018. Chodzi o wzrost o ponad 50 procent zgłoszeń dotyczących mykotoksyn i spadek o ponad 50 procent zgłoszeń dotyczących dioksyn/PCB i metali ciężkich.

Ogólna liczba zgłoszeń związanych z zanieczyszczeniem mykotoksynami wzrosła z 16 do 40 w 2019r. i dotyczyła głównie zearalenonu (ZEA) i deoksyniwalenolu (DON). Wzrost ten może być wyjaśniany przez przypadek zanieczyszczenia ZEA w wysłodkach buraczanych w 2019r. (9 zgłoszeń). Przyczyną zanieczyszczenia w tym przypadku EWS był fakt, że wysłodki  buraczane ze zbiorów 2018 miały podwyższone poziomy ZEA. Dla tego parametru nie został ustanowiony przepisami prawa limit dla samych wysłodków buraczanych. Jednak zanieczyszczenie w surowcu może prowadzić do przekroczenia w przetworzonym produkcie orientacyjnych poziomów ustalonych przez EU dla mieszanki paszowej.

Spadek o ponad 50% jest wykazywany dla zanieczyszczeń dioksynami/PCB (z 44 do 6 przypadków w 2019r.) i metalami ciężkimi (z 30 do 14 w 2019). Spadki wynikają z faktu, że w 2018r. wystąpiły poważne przypadki związane z tymi rodzajami zanieczyszczeń.

Znaczenie dobrego systemu zarządzania ryzykiem!

Stosunkowo niewielka liczba ostrzeżeń EWS pokazuje, że firmy certyfikowane GMP+ w większości przypadków mają sytuację szybko pod kontrolą, ograniczając ryzyko skażenia w łańcuchu i chroniąc bezpieczeństwo pasz przed zagrożeniami. Świadczy to, że w firmach wdrożony jest dobry system zarządzania ryzykiem. Ale oczywistym wyzwaniem dla roku 2020 jest ustalenie źródeł zanieczyszczeń we wszystkich przypadkach.

Chociaż wystąpiły jedynie trzy ostrzeżenia EWS w 2019r., bardzo ważne jest, aby wszyscy uczestnicy zgłaszali nieprawidłowości. Pozwala to na szybkie podjęcie działań i, gdy trzeba, zawiadomienie innych zainteresowanych stron o możliwym zagrożeniu lub ryzyku (kontrolowanie szkód). Dlatego Early Warning System jest ważnym elementem systemu Feed Safety Management, takiego jak GMP+ FSA,

Używana terminologia:
Zgłoszenie: Niebezpieczna pasza zgłaszana do GMP+ International. 
Przypadek: Wszystkie zgłoszenia dotyczące tej samej niebezpiecznej sytuacji. Chodzi o zgłoszenia od różnych firm. Jednego przypadku może dotyczyć kilka zgłoszeń.
Ostrzeżenie: uczestnicy GMP+ są ostrzegani i uprzedzani o możliwym wystąpieniu zanieczyszczenia w razie zakupu jakiegoś produktu z danego kraju lub regionu. Sytuacja jest pilna i nie znajduje się (w pełni) pod kontrolą.