Raport roczny EWS 2020 jest już dostępny!

poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Brak ostrzeżeń EWS w 2020 roku. Czy bezpieczeństwo pasz jest pod kontrolą?

Z 250 zgłoszeniami EWS, dotyczącymi 167 przypadków, GMP+ International odnotowała spadek liczby zgłoszeń (427) oraz przypadków EWS (247), w porównaniu z rokiem 2019.

Link do infografiki (English only)

Chociaż otrzymaliśmy sporo zgłoszeń, nie spowodowało to żadnych ostrzeżeń EWS w 2020 roku. Odpowiedzialność za postępowanie z produktami niezgodnymi spoczywa zawsze na firmie certyfikowanej, wraz z jej dostawcami i klientami. Zauważyliśmy, że w zgłoszeniach przesłanych do GMP+ International, sytuacja była pod właściwą kontrolą firm w łańcuchu: klienci byli poinformowani, produkty zablokowane, a środki zapobiegające ponownemu wystąpieniu incydentu były zidentyfikowane. Nie wymagało to dodatkowych działań ze strony GMP+ International i informowania Wspólnoty GMP+. Zatem to fakt, nasze firmy certyfikowane GMP+ wykonują świetną robotę przejmując kontrolę w przypadku incydentów!

Jednak oczywiście wciąż jest bardzo istotne, aby zachować czujność i działać, gdy tylko zauważycie jakiekolwiek nieprawidłowości w paszach. Standardy GMP+ zawierają wymogi określające, co należy zrobić w przypadku wystąpienia incydentu. Poza reagowaniem na sytuację, zalecamy również postawę  proaktywną, aby być przygotowanym, gdy przydarzy się to Wam.

Najważniejszą sprawą jest upewnienie się, że produkt został zablokowany, a wszystkie właściwe strony są poinformowane, co umożliwi im również podjęcie odpowiednich działań.

Będziemy nadal oceniać wszystkie zgłoszenia przesłane do nas za pośrednictwem procedury EWS, aby wiedzieć, czy istnieje potrzeba zaalarmowania Wspólnoty GMP+. Prosimy korzystać z naszego udoskonalonego formularza internetowego z Portalu GMP+, aby przesyłać do nas zgłoszenia.

Wskazówka: Jeśli jesteście zalogowani do naszego portalu, oszczędzicie  czas, ponieważ duża część formularza będzie wypełniona automatycznie.
Wskazówka: można znaleźć wszystkie powiadomienia związane z Waszym zgłoszeniem w Portalu GMP+.

GMP+ International stale poszukuje możliwości rozwoju i uczenia się razem z naszą Wspólnotą GMP+. Dlatego chcielibyśmy wiedzieć więcej o Waszych doświadczeniach w przypadku incydentów. Jak możemy pomóc Wam w kontrolowaniu sytuacji? Prosimy poinformować nas kontaktując się z naszym helpdeskiem.