Raport roczny EWS 2021 jest już dostępny!

poniedziałek, 30 maja 2022

Zwiększona świadomość odnośnie przekazywania zgłoszeń EWS

Z 384 zgłoszeniami dotyczącymi 283 przypadków EWS, GMP+ International odnotowuje wzrost liczby zgłoszeń EWS (250) oraz przypadków EWS (167) w porównaniu z rokiem 2020.

Patrz infografika

Większość skażeń została spowodowana przez procesy wewnętrzne w firmach paszowych. Mogło to wynikać z błędów w procesach produkcyjnych. Aby uzyskać lepszy obraz bezpieczeństwa pasz w Waszej firmie, musicie zawsze mieć najświeższą wiedzę na temat zapewniania bezpieczeństwa pasz. Naszym celem jest pomaganie Wspólnocie GMP+ w kontrolowaniu bezpieczeństwa pasz, dzięki kilku produktom wspomagającym. Nasz Feed Support Products pomaga w rozumieniu i kontrolowaniu zagrożeń.

Otrzymaliśmy więcej (+134) zgłoszeń niż w roku 2020, także od firm od niedawna certyfikowanych GMP+. Ponieważ widzimy relatywny wzrost liczby raportów (nie tylko im więcej firm, tym więcej raportów), wydaje się, że wzrosła świadomość odnośnie zgłaszania.

Chociaż otrzymaliśmy więcej zgłoszeń, nie spowodowało to żadnego wzrostu ostrzeżeń EWS w 2021 roku. Odpowiedzialność za postępowanie z produktami niezgodnymi spoczywa zawsze na firmie certyfikowanej wraz z jej dostawcami i klientami. Zauważyliśmy, że sytuacje były pod dobrą kontrolą firm z łańcucha: klienci byli poinformowani, produkty zablokowane, a środki zapobiegające ponownemu wystąpieniu incydentu wdrożone. Nie wymagało to żadnych dodatkowych działań ze strony GMP+ International. Firmy certyfikowane GMP+ wykonują dobrą robotę w przejmowaniu kontroli nad incydentami!

Jednak nadal należy pozostać uważnym i działać, gdy tylko zauważycie jakiekolwiek odstępstwo w swojej paszy. Standardy GMP+ mówią jasno, co należy zrobić w przypadku wystąpienia incydentu. Najważniejszą rzeczą jest upewnienie się, że produkt został zablokowany, a wszystkie zaangażowane strony poinformowane, tak aby mogły również podjąć odpowiednie działania. Poza reagowaniem na powstałą sytuację, radzimy również działania proaktywne, aby być przygotowanym w razie potrzeby.

Będziemy nadal oceniać wszystkie zgłoszenia przekazywane nam za pomocą procedury EWS, aby wiedzieć, czy istnieje potrzeba ostrzegania Wspólnoty GMP+. Prosimy korzystać z łatwo dostępnego formularza  web form in the GMP+ Portal aby wysłać nam Wasze zgłoszenie.

Wszystkie zgłoszenia EWS

Możecie zobaczyć przegląd wszystkich zgłoszeń EWS otrzymanych w 2021 roku na portalu. Niektórzy z klientów poprosili nas o częstsze udostępnianie zgłoszeń EWS. Od czerwca 2022 będziemy umieszczać zgłoszenia EWS co miesiąc na naszym portalu.

Dzięki temu możecie się przygotować, mieć wgląd w możliwe zagrożenia i działać bardziej proaktywnie.

Wskazówka: zaloguj się na naszym portalu, oszczędzisz w ten sposób czas, gdyż część formularza wypełni się automatycznie.

Wskazówka: możesz znaleźć całą komunikację związaną z Twoim zgłoszeniem EWS na GMP+ Portal.