Dekret wykonawczy: przedłużona o dwanaście miesięcy do dnia 30 czerwca 2024 r

piątek, 23 czerwca 2023

Dekret wykonawczy: dotyczący transportu GMP+ produktów paszowych na terenie Ukrainy i z Ukrainy do innych rajów została przedłużona po nowych konsultacjach z bezpośrednio zaangażowanymi osobami.

Dekret ten reguluje stosowanie procedury gatekeepera w transporcie produktów paszowych po drogach lub śródlądowymi drogami wodnymi na terenie Ukrainy lub z Ukrainy do innego kraju.

Należy zauważyć, że transport kolejowy nie musi być certyfikowany.

Aby właściwie rozumieć ten dekret,  należy wiedzieć, że:

  • W GMP+ FC scheme są dwie procedury gatekeepera dla transportu pasz
    • transportem drogowym, do stosowania przez firmy mające certyfikację z zakresem produkcja lub handel (GMP+ TS1.2, sekcja 4.4.1) oraz
    • śródlądowymi drogami wodnymi, do stosowania przez firmy z zakresem frachtowanie (GMP+ TS1.2, sekcja 4.4.2).
  • Procedury te nie mogą być stosowane w krajach, gdzie dostępny jest transport certyfikowany w wystarczającej ilości (tak zwane kraje A).

Jednak z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie, ograniczenie to stwarza problemy z transportem produktów paszowych wewnątrz Ukrainy oraz, na przykład, z Ukrainy do Polski (kraju A). Zatem zdecydowano o czasowym rozszerzeniu używania tych procedur. Należy pamiętać, że prawidłowe stosowanie tych procedur gwarantuje bezpieczny transport.

To rozszerzenie oznacza, że

  • producent certyfikowany GMP+ lub firma handlowa może również korzystać z procedury dla transportu drogowego produktów paszowych w Ukrainie i z Ukrainy przy transporcie do kraju A.
  • firma transportu drogowego certyfikowana GMP+ może również korzystać z procedury dla transportu drogowego produktów paszowych w Ukrainie z Ukrainy przy transporcie do kraju A.
  • firma certyfikowana GMP+ dla zakresu “Frachtowanie transportu śródlądowymi drogami wodnymi” może również korzystać z procedury dla transportu produktów paszowych w Ukrainie i z Ukrainy śródlądowymi drogami wodnymi do kraju A.

Każda firma korzystająca z tego dekretu wykonawczego musi zarejestrować ten fakt, wraz z wszystkimi zapisami danych niezbędnymi przy korzystaniu z tych procedur. Zapisy tych danych muszą być dostępne dla audytora.

Jeśli chodzi o zgłaszanie korzystania z tych procedur gatekeepera do GMP+ International i Jednostki Certyfikującej, obowiązują normalne warunki.

Niniejszy Dekret wykonawczy został opracowany zgodnie z artykułem 2.4.e z dokumentu F0.1 Prawa i Obowiązki. Dekret wykonawczy będzie ważny do 30 czerwca 2024 z możliwością przedłużenia.

Będzie to zależeć od sytuacji w tym czasie i zostanie ogłoszone w sposób terminowy.