Usługa Feed Legislation pomaga znaleźć przepisy prawa paszowego UE

wtorek, 29 listopada 2022

Skorzystaj z usługi Feed Legislation, aby łatwo znaleźć przepisy prawa paszowego i regulacje UE.

W marcu 2022r. GMP+ International uruchomiła odnowioną usługę “Feed Legislation”. Dzięki usłudze Feed Legislation użytkownicy mogą znaleźć holenderskie i unijne przepisy prawa paszowego w jednym miejscu. Usługa składa się ze strony internetowej, www.feedlegislation.org i comiesięcznego biuletynu. Strona internetowa zawiera przegląd przepisów prawa paszowego Niderlandów i UE oraz śledzi ich zmiany i aktualizacje. Takie aktualizacje są publikowane w cyklu miesięcznym na stronie internetowej i w biuletynie.

Badanie

Latem 2022r. przeprowadzono badanie sprawdzające, czy użytkownicy są zadowoleni z usługi Feed Legislation. Generalnie jego wynik był bardzo konstruktywny. Użytkownicy doceniają usługę, łatwość korzystania i jasny przegląd przepisów prawa paszowego wraz z odpowiednimi zmianami. Informacje zwrotne pokazują, że użytkownicy są również zadowoleni z comiesięcznej aktualizacji strony internetowej i z biuletynu.

W przyszłości będziemy sprawdzać, czy usługa może być rozwinięta przez dodanie innych przepisów prawa paszowego i innych języków.

Jeśli jesteście zainteresowani otrzymywaniem comiesięcznej aktualizacji, możecie zapisać się na nią przez ten link lub zaabonować na www.feedlegislation.org.