Pierwsza firma certyfikowana zgodnie z systemem GMP+ FC scheme 2020

czwartek, 30 września 2021

We wrześniu firma Microbalans, z siedzibą w Oirschot, Niderlandy, została pierwszą firmą certyfikowaną w oparciu o system GMP+ FC scheme 2020. Nowy system jest ukierunkowany na cel i bardziej czytelny.

Po latach przygotowań, zmodernizowany system został oficjalnie uruchomiony w marcu 2021r. System został całkowicie przebudowany, w oparciu o informacje zwrotne od naszej wspólnoty i przygotowany w ścisłej współpracy z firmami certyfikowanymi i partnerami z łańcucha.

1 września 2021 Jednostki Certyfikujące rozpoczęły audytowanie w oparciu o nowy system. Microbalans z Oirschot, Niderlandy, to pierwsza firma certyfikowana w nowym systemie.

“Dla nowo powstałej firmy w sektorze paszowym, ważna jest prosta struktura działalności biznesowej” stwierdził Jasper Oomen, właściciel Mikrobalans. „Nowy GMP+ FC scheme 2020 pomaga to osiągnąć i zapewnia standardy bezpieczeństwa pasz akceptowane na całym świecie. Jesteśmy wdzięczni za możliwość dołączenia do rosnącej Wspólnoty GMP+ i liczymy na udaną przyszłość”.

Control Union Certifications (CUC) jest jedną z Jednostek Certyfikujących, które obecnie audytują nowych i już istniejących członków Wspólnoty w oparciu o zmodernizowany system.

“Celem GMP+ FC scheme 2020 jest skoncentrowanie się bardziej na celach, jest to proces dla klientów i audytorów” powiedziała Joahanna Bontan z CUC. „Potrzeba nam wszystkim czasu, aby zapoznać się z nową strukturą opartą na ISO22000. Dla nas, jako Jednostki certyfikującej, oznacza to dużo szkoleń i zmiany wewnętrzne w procesie certyfikacji. Ta pierwsza certyfikacja pozwala nam wierzyć, że jesteśmy w stanie przenieść wszystkich naszych klientów do nowego systemu w ciągu trzech lat okresu przejściowego.”