Audyt GMP+ podczas pandemii Covid-19

czwartek, 29 kwietnia 2021

Od marca 2020r. świat stoi w obliczu pandemii Covid-19, co miało również wpływ na Wspólnotę GMP+. Aby wspierać Jednostki Certyfikujące i firmy certyfikowane GMP+ w kontunuowaniu działalności, opublikowaliśmy w 2020 roku szereg dekretów wykonawczych dla Jednostek Certyfikujących. Za pomocą tych dekretów zapewniamy możliwość przeprowadzania skutecznych audytów GMP+.

Pragniemy poinformować Wspólnotę GMP+ o możliwościach przeprowadzania audytów w czasie pandemii Covid-19. Jeśli napotykacie sytuację, która nie jest opisana, prosimy skontaktować się z GMP+ Helpdesk

Jak można kontynuować przeprowadzanie audytów GMP+ w pandemii Covid-19? 

GMP+ International porozumiała się ze wszystkimi koordynatorami GMP+ z Jednostek Certyfikujących odnośnie możliwych sposobów audytowania. Prosimy skontaktować się ze swoją Jednostką Certyfikującą i przedyskutować istniejące możliwości.

Kto jest odpowiedzialny za decyzję o sposobie audytowania?

Jednostka Certyfikująca jest odpowiedzialna za to, w jaki sposób będą przeprowadzane audyty GMP+.

Czy firma certyfikowana GMP+ może przeprowadzić zdalny audyt wewnętrzny lub zdalną ocenę dostawcy?

Tak, to firmy certyfikowane GMP+ są odpowiedzialne za podjęcie decyzji w jaki sposób spełnić wymogi GMP+, na przykład dla audytu wewnętrznego i oceny dostawcy.

Jeśli Twoja firma uważa, na podstawie oceny ryzyka, że audyt zdalny jest wystarczający i bezpieczeństwo pasz nie jest zagrożone, należy dobrze udokumentować uzasadnienie i dowody (jeśli to dotyczy) dla nadchodzącego audytu GMP+.

Pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej wiadomości, prosimy kontaktować się z nami poprzez GMP+ Helpdesk.