Aktualizacja - Zapisy Krajowe GMP+

piątek, 16 lipca 2021

Zapisy Krajowe GMP+ zostały wprowadzone w celu ustalenia specjalnych wymogów i warunków zapewniania bezpieczeństwa pasz przez firmy paszowe w określonych krajach. Wymogi te stwarzają szerszy zakres możliwości dla ustanowienia GMP+ feed safety management system (GMP+ FSMS).   Ponieważ okres ważności tych Zapisów krajowych jest ograniczony i nie zostanie przedłużony, w około 10 krajach firmy korzystające z Zapisów Krajowych muszą przygotować się na certyfikację w oparciu o standard GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA).

Mamy to pod kontrolą

Od czasu, gdy wprowadziliśmy Zapisy Krajowe, poprawiliśmy nasze standardy GMP+ pod wieloma względami:

  • wprowadzenie GMP+ FC scheme 2020 z wymogami bardziej nastawionymi na cel/ mniej szczegółów,
  • wymogi dla zakupów z większą liczbą procedur gatekeepera.
  • oraz dopuszczenie wyłączenia części produkcji z certyfikacji GMP+.

Te zmiany wyeliminowały konieczność korzystania przez firmy z Zapisów Krajowych w celu uzyskania certyfikacji GMP+.

Przyszłość Zapisów Krajowych GMP+

Dzięki tym istotnym ulepszeniom zapisy krajowe nie są już dłużej potrzebne. Zatem:

  • Zapisy krajowe będą usunięte z GMP+ FC scheme 2020.
  • Wystawienie certyfikatu dla Zapisu Krajowego GMP+, które stanowi obecnie część GMP+ FC scheme 2010, nie będzie już możliwe po upływie daty ważności podanej w dokumencie zapisu krajowego. Patrz poniżej
CN Kraje Ważny do końca
CEE Polska, Republika Czeska, Ukraina, Słowenia 2021
IT Włochy 2021
IP Hiszpania, Portugalia, Andora 2022
VN Wietnam 2022
CN Chiny 2023

 

Firmy certyfikowane w oparciu o Zapis Krajowy

Istniejące certyfikaty wystawione w oparciu o GMP+ Zapis Krajowy będą nadal akceptowane, do czasu wygaśnięcia certyfikatu lub przejścia na GMP+ FC scheme 2020, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Będziemy Was wspierać

Jednostki Certyfikujące będą pomagać w spełnieniu niezbędnych wymogów. Firmy, które nadal mają problemy z dostosowaniem się do standardu GMP+ z uwagi na ich specyficzną sytuację lub przepisy krajowe, powinny wiedzieć, że nasz Helpdesk jest zawsze gotowy służyć pomocą we wszystkich sprawach. Wszelkie wskazówki będą również umieszczane na naszej stronie internetowej.

Uwaga: W GMP+ FC scheme 2020 nadal pozostaną ważne niektóre Zapisy Krajowe GMP+ dotyczące specyficznych wymogów rynkowych. Przykładem jest Zapis Krajowy QM-Milch.