Standardy GMP+ FRA dla soi odpowiedzialnej społecznie zgodne z wymogami QS

poniedziałek, 31 lipca 2023

Standardy GMP+ FRA dla produkcji i handlu soją odpowiedzialną społecznie będą uznawane jako równoważne z Dodatkowym Modułem QS: Zakup soi wolnej od wylesiania.

Czy dostarczasz swoje produkty do firmy certyfikowanej QS?

Jako GMP+ International, wierzymy że wylesianie i jego skutki dla zrównoważonego rozwoju to ważny temat. Dlatego opracowaliśmy standardy Feed Responsibility Assurance (FRA) zapewniające dostawy soi odpowiedzialnej społecznie (w tym zero wylesiania i konwersji). QS jest po tej samej stronie i opracowała standard dla soi wolnej od wylesiania (Dodatkowy Moduł QS: Zakup soi wolnej od wylesiania).

Z uwagi na duże zapotrzebowanie rynku na wykazanie zrównoważonego rozwoju, QS nakłada od 01-01-2024 na firmy w swoim łańcuchu dostaw, handlujące, przetwarzające lub zajmujące się ziarnem soi (produktami sojowymi) obowiązek posiadania certyfikacji w zakresie standardu dla soi wolnej od wylesiania. Ma to konsekwencje dla firm certyfikowanych GMP+ dostarczających do łańcucha QS.

Wspólnie z QS stwierdziliśmy, że nasze standardy GMP+ FRA dla produkcji i handlu soją zrównoważoną społecznie są równoważne Dodatkowemu Modułowi QS Zakup soi wolnej od wylesiania:

  • MI101 / MI5.1 Produkcja i handel soją RTRS
  • MI102 / MI5.2 Odpowiedzialne pasze dla Trzody i Drobiu
  • MI103 / MI5.3 Odpowiedzialne pasze dla bydła mlecznego

Aby zapewnić, że firmy certyfikowane GMP+ będą miały możliwość kontynuowania dostaw ziarna soi (produktów sojowych) do łańcucha QS, muszą one być lub zostać certyfikowane dla odpowiednich standardów GMP+ FRA standard(s) (lub innego standardu dla soi odpowiedzialnej społecznie, akceptowanego przez QS), nie później niż do 31-12-2024. Podczas kolejnego audytu GMP+ zakres (dodany) będzie zweryfikowany w celu oceny, czy wymogi zostały spełnione od 01-01-2024. Audyt ten będzie mieć miejsce przed 31-12-2024.

Więcej informacji/kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące interpretacji wymogów lub chciałbyś uzyskać pomoc przy znalezieniu właściwych dokumentów, nasi koledzy z  GMP+ Helpdesk z przyjemnością udzielą pomocy. Mamy kolegów mówiących po angielsku, francusku, niemiecku, polsku, holendersku, włosku, hiszpańsku, portugalsku i chińsku.

Możesz skontaktować się z GMP+ Helpdesk korzystając z formularza  contact form lub telefonicznie pod numerem +31 (0)70 307 41 44 w dni robocze pomiędzy on 9.00 a 17.00 (CEST). Oferujemy także pomoc przez e-mail lub online za pomocą Microsoft Teams.