Infografika GMP+ Monitoring database dla 2019 roku jest dostępna

poniedziałek, 28 września 2020

Opracowujesz plan monitoringu? Możesz skorzystać z wartościowych i przydatnych informacji!

GMP+ International oceniła wyniki analiz z 2019 roku znajdujące się w bazie danych GMP+ Monitoring database. Ocena została przedstawiona w infografice i pokazuje wyniki, jakie firmy certyfikowane GMP+ udostępniły Wspólnocie GMP+ w ciągu tego roku. Opublikowaliśmy główne dane liczbowe i wnioski w formie infografiki, aby dostarczyć cennych informacji, które firmy certyfikowane mogą wykorzystać opracowując własny, specyficzny dla firmy, plan HACCP.

Główne ustalenia

Baza danych GMP+ Monitoring database była użyta przez 911 indywidualnych użytkowników z 43 krajów. W 2019 roku firmy te udostępniły prawie 29.000 wyników. Chociaż liczba użytkowników w ostatnich latach stale rośnie, liczba udostępnionych wyników nie przekroczyła łącznej ilości wyników przekazanych w poprzednim roku (ponad 33.000). Sądzimy, że jest to związane z pandemią Covid-19 , jako że ilość wyników przekazanych w 4 kwartale tego roku (od 1 września do 31 grudnia) jest znacznie niższa niż w pozostałych kwartałach 2019 roku.

Jeli chodzi o zanieczyszczenia analizowane w Raporcie monitoringu 2019, poza dioksynami i dioksynopodobnymi PCB oraz salmonellą, wskaźniki niezgodności dla pozostałych zanieczyszczeń bądź wykazuja trend spadkowy, bądź też pozostały na poziomie 0 (enterobakterie i zabronione białka zwierzęce).