International Database for Transport of Feed (IDTF) – Newsletter 1/2022

czwartek, 28 kwietnia 2022

Międzynarodowy Komitet ds. Transportu Drogowego (International Committee for Road Transport, ICRT), tj. GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC oraz AMA, dokonał szeregu zmian w bazie danych IDTF, które są obecnie przez IDTF wdrażane. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tych zmian. Produkty i odpowiadające im programy czyszczenia są dodawane do bazy danych IDTF na wniosek firm bezzwłocznie po ich akceptacji przez ICRT. „Data publikacji” wskazuje datę wprowadzenia zmiany do IDTF. „Obowiązuje od” wskazuje datę wejścia w życie obowiązku stosowania danego programu czyszczenia.