International Database for Transport of Feed (IDTF) – Biuletyn 2/2020

środa, 27 maja 2020

Międzynarodowy Komitet ds. Transportu Drogowego (International Committee for Road Transport, ICRT), tj. GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC oraz AMA, dokonał szeregu zmian w bazie danych IDTF, które są obecnie przez IDTF wdrażane. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tych zmian. Produkty i odpowiadające im programy czyszczenia są dodawane do bazy danych IDTF na wniosek firm bezzwłocznie po ich akceptacji przez ICRT. „Data publikacji” wskazuje datę wprowadzenia zmiany do IDTF. „Obowiązuje od” wskazuje datę wejścia w życie obowiązku stosowania danego programu czyszczenia.

1. Nowe produkty sklasyfikowane w IDTF

2. Zmiany w produktach sklasyfikowanych w bazie danych IDTF

3. Zmiany w programie czyszczenia

4. Wyniki ankiety ICRT

Aby zoptymalizować korzystanie z bazy danych IDTF i wprowadzić trwałe usprawnienia dla certyfikowanych przedsiębiorstw, od grudnia zeszłego roku do styczniem roku bieżącego ICRT prowadził internetową ankietę.

Wzięło w niej udział ponad 1500 respondentów – przede wszystkimi były to certyfikowane firmy, jednostki certyfikujące oraz konsultanci. Dane wykazały, że uczestnicy badania pozytywnie ocenili niemal wszystkie aspekty działania IDTF:

  • 51% respondentów wybrało odpowiedź od „raczej dobrze” do „bardzo dobrze”, aby ocenić przedstawienie informacji o produktach i procesach czyszczenia na stronie internetowej IDTF.
  • 50% również oceniło pozytywnie wyszukiwanie produktów za pomocą pola wyszukiwania na stronie głównej IDTF.
  • 64% oceniło przedstawienie wyników wyszukiwania jako przynajmniej „raczej dobre”.
  • 82% pozytywnie oceniło informacje zawarte w newsletterze ICRT.
  • 89% nie miało trudności związanych z Listą różnic („List of differences”).

Bardzo duża liczba uczestników opowiedziała się za dodaniem pól wyszukiwania do informacji o produktach i do wyświetlanych wyników wyszukiwania.

57% respondentów nie widzi potrzeby używania osobnej aplikacji mobilnej IDTF.

Choć ogólne wyniki były pozytywne, ankieta wykazała również obszary wymagające poprawy w kontekście user experience, tj. doświadczenia użytkownika – są to układ graficzny bazy danych, funkcje wyszukiwania oraz przedstawienie wyników wyszukiwania. Sugestie te zostaną uwzględnione podczas planowanego uruchomienia nowej wersji bazy danych.