International Database for Transport of Feed (IDTF) – Biuletyn 3/2020

środa, 16 grudnia 2020

Międzynarodowy Komitet ds. Transportu Drogowego (International Committee for Road Transport, ICRT), tj. GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC oraz AMA, dokonał szeregu zmian w bazie danych IDTF, które są obecnie przez IDTF wdrażane. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tych zmian. Produkty i odpowiadające im programy czyszczenia są dodawane do bazy danych IDTF na wniosek firm bezzwłocznie po ich akceptacji przez ICRT. „Data publikacji” wskazuje datę wprowadzenia zmiany do IDTF. „Obowiązuje od” wskazuje datę wejścia w życie obowiązku stosowania danego programu czyszczenia.

1. Nowe produkty sklasyfikowane w IDTF

2. Zmiany w produktach sklasyfikowanych w bazie danych IDTF

3. Nowa strona internetowa IDTF prawie gotowa

Baza danych International Database Transport (for) Feed (IDTF)  została opracowana w 2008 roku. Technologia i struktura używane w tamtym czasie były dostosowane do jej specjalnych celów. Ponieważ technologia na której opiera się baza danych jest obecnie przestarzała, baza danych wymaga aktualizacji.

Oprócz kwestii technicznych, wyniki badania ICRT pokazały, że sposób użytkowania oraz nieaktualny wygląd i styl strony internetowej IDTF powinny również zostać poprawione.

Dlatego ICRT zainicjował projekt odnowy IDTF, z zamiarem utworzenia nowej strony internetowej IDTF. Jest to wspólny projekt wszystkich członków ICRT (GMP+ International, Qualimat Transport, Ovocom, QS, EFISC-GTP, AIC i AMA-Marketing). Na nowej stronie IDTF znajdą się wszystkie znane Ci elementy i funkcje, ale ma ona zupełnie nowy, odświeżony i nowoczesny wygląd i styl. Strona jest również bardziej przyjazna dla użytkownika, szczególnie jeśli chodzi o funkcję wyszukiwania.

Co nie mniej ważne, będzie ona stabilna, bezpieczna i przyszłościowa, oparta na najnowszej technologii, która jest regularnie aktualizowana.

Obecnie jesteśmy w końcowej fazie testowania przez użytkowników. Po zakończeniu ostatniej fazy testowania, zaplanujemy faktyczne uruchomienie strony. Zanim nowa strona zacznie działać, otrzymasz dalsze informacje i uaktualniony podręcznik użytkownika IDTF.