Udoskonalony Feed Support Products

czwartek, 29 października 2020

W 2019 roku GMP+ International przeprowadziła badanie na temat waszych doświadczeń z Feed Support Products (FSP). Wyniki tego badania pozwoliły nam na wprowadzenie ulepszeń w FSP.

W badaniu na temat FSP, w tym Risk Assessments, GMP+ Monitoring database i Fact sheets, prosiliśmy o podzielenie się z nami Waszymi doświadczeniami.

Dzięki otrzymanym odpowiedziom, poprawiamy nasze usługi. We wrześniu 2020r. zoptymalizowaliśmy naszą bazę danych FSP na kilka sposobów:

Lepsza nawigacja

Dzięki poprawieniu nawigacji w naszym portalu GMP+ Portal możemy teraz przechodzić bezpośrednio do naszego FSP Products. Oznacza to, że możesz, na przykład, przechodzić bezpośrednio z naszego biuletynu do “Fact sheets’.

Poprawia to naszą komunikację i pozwala na łatwe przechodzenie z naszych biuletynów lub strony internetowej do GMP+ Portal.

Daty pobrania i wersji

Od teraz każdy nowy dokument, jaki pobierasz z naszych ‘narzędzi’ z GMP+ Portal, będzie miał wyraźną datę pobrania lub wersji na pierwszej stronie. Dzięki temu będziesz również wiedzieć, kiedy dokument był aktualizowany po raz ostatni.

Zaktualizowana Lista produktów

Co nie mniej istotne, dokonaliśmy aktualizacji Listy produktów (Product list) włączając odnośniki do European Feed Catalogue. Pozwala to na uniknięcie nieporozumień odnośnie statusu prawnego znajdujących się tam materiałów paszowych.

Jeszcze przed nami

Nadal będziemy ulepszać naszą FSP. W nadchodzących miesiącach będziemy pracować nad:

  • Ulepszeniem poprzez stworzenie planu stopniowego przesyłania przez laboratoria wyników ich klientów do GMP+ Monitoring database.
  • Napisaniem na nowo dokumentu FAQ dla FSP z uwzględnieniem nowych pytań otrzymanych od członków Wspólnoty GMP+.
  • Dokumentem ze wytycznymi dotyczącymi powiązań pomiędzy wymogami GMP+ i przepisami prawa.
  • Stałą poprawą doświadczeń użytkowników FSP.

Zatem śledźcie nasze biuletyny, stronę internetową i GMP+ Portal, aby widzieć, co robimy. Jeśli chcecie podzielić się z nami informacją zwrotną, prosimy kontaktować się z nami poprzez GMP+ Helpdesk, wysłać maila na adres info@gmpplus.org lub dzwonić na nasz numer +31 (0)70 307 4144.