Infografika z wynikami z bazy danych GMP+ Monitoring database jest już dostępna

poniedziałek, 31 lipca 2023

Czy chcesz mieć więcej informacji do Twojego feed safety management system?

Przygotowaliśmy infografikę (patrz link) ze wszystkich danych udostępnionych anonimowo w 2022 roku przez firmy certyfikowane GMP+. Infografika przedstawia ogólne wnioski z wyników monitoringu z 2022 roku. Ponad 1.100 firm certyfikowanych GMP+ z całego świata udostępniło anonimowo swoje dane z monitoringu Wspólnocie GMP+. W GMP+ Monitoring database masz dostęp do około 255.000 wyników.

Im więcej wyników udostępniasz, tym lepszy jest wgląd w bezpieczeństwo produktu(-ów), które wytwarzasz lub kupujesz.

Te wyniki mogą Ci pomóc w uzyskaniu informacji o krytycznych substancjach niepożądanych. Mogą także być przydatne przy przeglądzie lub aktualizacji Twoich analiz HACCP.

Z pomocą GMP+ FC scheme dążymy razem do Bezpieczeństwa Pasz na Całym Świecie. Aby uzyskać lepszy wgląd w zagrożenia, gromadzimy i udostępniamy sobie nawzajem dane (wyniki analiz), zawsze anonimowo.

Dane i fakty za 2022, wraz z pomocnymi wskazówkami i liczbami dotyczącymi GMP+ Monitoring database są już dostępne.

Razem wiemy więcej

W niektórych przypadkach (patrz link), firmy certyfikowane GMP+ mają obowiązek udostępniać wyniki analiz swoich pasz w GMP+ Monitoring database. Udostępnianie wyników analiz jest ważne, ponieważ umożliwia ono GMP+ International i innym interesariuszom, uzyskanie wglądu w kontrolę bezpieczeństwa pasz.

Cele, do których wykorzystuje się te informacje, obejmują aktualizowanie procedur analiz, na przykład aflatoksyny. I oczywiście to źródło informacji ma dużą wartość dodaną dla firm. GMP+ Monitoring database umożliwia firmom certyfikowanym ustanawianie, zarządzanie i aktualizowanie ich własnych programów HACCP.