Poinformuj swoją jednostkę certyfikującą

wtorek, 22 grudnia 2020

Z dniem 1 stycznia 2021 firmy certyfikowane GMP+ będą mieć obowiązek informowania Jednostki Certyfikującej, jeśli korzystają z procedury geatekeepera. Można w tym celu użyć formularza zgłoszenia GMP+.

Od 1 stycznia 2021r. firmy certyfikowane GMP+ będą mieć obowiązek informowania Jednostki Certyfikującej, gdy korzystają z procedury gatekeepera. Można w tym celu użyć formularzy zgłoszenia GMP+.

Ważnym warunkiem w nowym GMP+ BA10 Minimalne wymogi dla zakupów, opublikowanym wcześniej w tym roku, jest wymóg informowania GMP+ International, jeśli stosuje się procedurę gatekeepera. Dotąd to GMP+ International informowała Jednostkę Certyfikującą. Obecnie ulegnie to zmianie.

Od 1 stycznia 2021r. jeśli korzystasz z procedury gatekeepera, musisz zgłosic to sam do swojej Jednostki Certyfikującej. Uzgodnij ze swoją Jednostką Certyfikującą, w jaki sposób chce być o tym informowana.

Formularze zgłoszenia GMP+

Możesz łatwo wykorzystać w tym celu formularze zgłoszenia GMP+. Dodaliśmy dodatkowe pole do formularza. Jeśli wprowadzisz adres mailowy Jednostki Certyfikującej w tym polu, Jednostka Certyfikująca otrzyma automatycznie kopię formularza zgłoszenia.

Jednostka Certyfikująca może potrzebować dodatkowych informacji, na przykład do przygotowania audytu. Powinienieś uzgodnić to z Jednostką Certyfikującą.

Aby było jasne: obowiązek zgłaszania nie zmienia się. Po 1 stycznia 2021r. firmy certyfikowane GMP+ muszą informować zarówno GMP+ International, jak i swoje Jednostki Certyfikujące, jeśli korzystają z procedury gatekeepera.

Formularze zgłoszenia GMP+ można znaleźć tutaj.

Zapisy ostatnich webinarów na temat różnych procedur gatekeepera można znaleźć tutaj.

Dokument FAQ jest dostępny tutaj.