Transportujcie tylko towary, nie afrykański pomór świń!

czwartek, 28 stycznia 2021

Afrykański pomór świń (ASF)nadal rozprzestrzenia się na świecie. GMP+ International udostępnia broszurę z przydatnymi zaleceniami mającymi  zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się ASF we Wspólnocie GMP+. Oprócz wydawania rekomendacji, GMP+ International uważa za istotne zwiększanie świadomości Wspólnoty GMP+ odnośnie ASF.

Związek pomiędzy paszami i ASF

Istnieją przesłanki, aby sądzić, że pasze mogą prawdopodobnie odgrywać rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.

Komisja Europejska poprosiła European Food Safety Agency o przygotowanie opinii naukowej dotyczącej prawdopodobieństwa przeżycia i przenoszenia wirusa ASF. Publikacja wyników jest spodziewana w pierwszej połowie 2021r.

GMP+ International będzie uważnie śledzić rozwój rekomendacji naukowych.

Firmy transportowe

Specjalnie dla firm transportowych, GMP+ International opracowała leaflet (broszurę) zawierającą przydatne zalecenia.

Dalszych informacji o ASF:
European Commission