Laboratoria i zakresy ich działań są już dostępne w bazie danych GMP+ Company database

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Informacje o rodzajach analiz, jakie mogą być wykonywane przez laboratoria w  ramach ich certyfikatu GMP+ B10 i/lub rejestracji GMP+B11 są obecnie dostępne w bazie danych GMP+ Company database.

Firmy certyfikowane GMP+ mają obowiązek zlecać wykonywanie analiz Laboratoriom Certyfikowanym GMP+ B10 (lub równoważnie). Ponadto muszą one korzystać z Laboratoriów Rejestrowanych GMP+ B11 dla analiz zanieczyszczeń o znaczeniu krytycznym (aflatoksyna 1, dioksyny/dioksynopodobne PCB / niedioksynopodobne PCB i metale ciężkie).

GMP+ Company database

Wszystkie Laboratoria Certyfikowane GMP+ B10 i Laboratoria Rejestrowane GMP+ B11 można znaleźć w GMP+ Company database.

Aby sprawdzić wszystkie certyfikowane  Laboratoria i ich certyfikaty należy użyć filtra ‘scope’ (zakres) i wybrać ‘Laboratory Testing’ (Badania Laboratoryjne) lub „Registered Laboratory’ (Laboratorium Rejestrowane). Chcecie bezpośrednio sprawdzić zakresy działania laboratoriów? Należy wybrać w menu ‘Laboratory operations’ (Działania Laboratoriów).

W ten sposób wyszukanie laboratorium, które może świadczyć potrzebną usługę będzie prostsze!