Uruchom program GMP + FC 2020!

poniedziałek, 1 marca 2021

Zmodernizowany GMP+ Feed Certification scheme 2020 zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej 1 marca! Po trzech latach intensywnej pracy z wszelkiego rodzaju interesariuszami ze Wspólnoty GMP+, z dumą przedstawiamy uaktualniony GMP+ Feed Certification scheme 2020 (GMP+ FC 2020)!

Uaktualniony GMP+ FC scheme 2020 został poddany gruntownemu przeglądowi. Chcemy uczynić go prostszym i łatwiejszym w użytkowaniu dla Wspólnoty GMP+. Moduły GMP+ FSA i GMP+ FRA zostały napisane od nowa, a ich struktura została uproszczona. Poprawiono czytelność i położono większy nacisk na cel do osiągnięcia, a w mniejszym stopniu na proces.

Ponadto, dokumentom zawierającym wymogi nadano nowy wygląd. Efekty, jak również potencjalne działania, jakie firmy mogą podejmować w celu zapoznania się z GMP+ FC scheme są przedstawione w tym biuletynie.

Co sie zmieniło (a co nie)?

Należy zauważyć, że zmiana treści wymogów nie była celem samym w sobie. Jednakże faktem jest, że zawartość systemu uległa zmianie. Ważne jest także, aby zauważyć, że w możliwie największym stopniu opierano się na ogólnej strukturze ISO22000. Wysoki poziom bezpieczeństwa pasz z GMP+ FC scheme został zachowany, a chociaż oparto się na ISO22000, system HACCP w GMP+ FC scheme nie uległ modyfikacji.

Czego mogę się spodziewać?

Po publikacji 1 marca, w czterech językach, niewiele zmieni się od razu dla Wspólnoty GMP+.
Firmy, obecnie certyfikowane, zgodnie z aktualnymi wymogami, pozostaną certyfikowane. Firmy certyfikowane GMP+ będą przechodzić na GMP+ FC scheme 2020 jedynie po konsultacjach z Jednostką Certyfikującą.

Okres przejściowy

Od 1 marca 2021 nastąpi okres przejściowy trwający 3,5 roku. Oznacza to, że od:

  • 1 marca do 31 września 2021 będzie okres przygotowawczy. W trakcie tego okresu, Wspólnota GMP+ ma czas na zapoznanie sie z nowymi wymogami na naszej stronie internetowej oraz wdrożenie ich, w razie potrzeby. Nowe firmy mogą być certyfikowane zgodnie z GMP+ FC scheme 2020.
  • Pomiędzy 1 września 2021 a 1 września 2024 firmy certyfikowane GMP+ muszą być certyfikowane zgodnie z GMP+ FC scheme 2020. To do samej firmy należy decyzja, kiedy jest odpowiedni moment, po konsultacji z Jednostką Certyfikującą.
  • Od 1 września 2024, cała Wspólnota GMP+ przejdzie pod nowy system GMP+ FC scheme 2020. Certyfikacja będzie wtedy możliwa jedynie zgodnie z GMP+ FC scheme 2020.
  • Od 1 września 2024 system GMP+ FC scheme 2010 straci ważność.

Więcej informacji na temat przejścia można znaleźć w dokumencie dotyczącym procedury przejścia.

Nowa struktura GMP+ FC scheme 2020 i wygląd dokumentów

Dokumenty A, B, C i D nie są częścią GMP+ FC scheme 2020 w dotychczasowej formie. Dokumenty zostały sklasyfikowane w ramach GMP+ FC scheme 2020 w sposób bardziej efektywny, a ich nazwy i/lub wygląd uległy zmianie. Można zobaczyć jak wygląda struktura GMP+ FC scheme 2020 na poniższym rysunku. Obecnie pracujemy z trzema zestawami dokumentów, są to Ramy, Wymogi oraz Pomoc.


Zmiany na stronie internetowej

Nasza strona internetowa równiez została zaktualizowana. Nowe dokumenty będa dostępne na www.gmpplus.org. Prosimy przeczytać je uważnie. Wyjaśniamy w nich strukturę GMP+ Fc scheme 2020 oraz wygląd nowych dokumentów.

Warto wiedzieć, że GMP+ FC scheme wersja 2010 (obecny system) nadal pozostanie dostępna na naszej stronie internetowej do 1 września 2024 roku. Link do dokumentów GMP+ FC scheme 2010 można znaleźć na każdej stronie nowego GMP+ FC scheme 2020 i vice versa.

Pomoc

Oferujemy pomoc, wskazówki i (bazowe) informacje  o GMP+ FC scheme 2020 za pomocą tak zwanych “Dokumentów pomocniczych”. Zawierają one wyjaśnienia i podają przykłady w jaki sposób można wdrażać wymogi. Dostępne są również tabele odnośników wzajemnych i zestawienia zmian.

Ponadto, opracowano specjalny dokument dla firm zawierający pytania i odpowiedzi, w jaki sposób wystartować z GMP+ FC scheme 2020. Dokumenty pomocnicze można znaleźć na naszej stronie pomocy. Oczywiście nadal jesteśmy dostępni w razie jakichś pytań poprzez nasz GMP+ Helpdesk.

Czy wiesz, że pracujemy także ściśle z Konsutantami Rejestrowanymi GMP+?. Mogą oni pomóc Ci we wdrażaniu wymogów GMP+ FC scheme 2020 w Twojej firmie.

Obejrzyj wideo poniżej, aby zapoznać sie z uruchomieniem GMP+ FC scheme 2020 oraz strukturą systemu.

 

 

 

 

 

Dziękujemy za twój wkład w Bezpieczeństwo Pasz na Całym Świecie!