GMP+ International inauguruje odnowioną GMP+ Academy

czwartek, 29 kwietnia 2021

Wizja GMP+ International to, że każdy na świecie ma dostęp do zdrowej żywności. Zatem naszą misją jest, aby każda firma w łańcuchu pasz dla zwierząt była zaangażowana w bezpieczeństwo pasz.

Aby zapewniać naszej wspólnocie stale aktualną wiedzę, zbieramy i udostępniamy wartościowe informacje na temat bezpieczeństwa pasz z całego świata. Znajomość Feed Safety Management jest kluczowa dla przyszłości międzynarodowego biznesu paszowego.

Bazując na informacjach zwrotnych od naszej wspólnoty pragniemy odgrywać wiodąca rolę w szerzeniu tej wiedzy. Zdecydowaliśmy się więc zrestrukturyzować naszą GMP+ Academy i dostosować ją do potrzeb współczesnego rynku.

Współpraca i edukacja

Celem jest aktywne dzielenie się i zachęcanie do poszerzania wiedzy o praktycznym stosowaniu feed safety management, jako wkładu w dostarczanie bezpiecznych pasz dla światowej produkcji zwierzęcej. Nowa GMP+ Academy gromadzi wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa pasz we współpracy z partnerami naukowymi i będzie wspólnie z nimi promować i szerzyć tę wiedzę, udostępniając ją właściwym odbiorcom docelowym z całego świata.

Oprócz oferowania materiałów szkoleniowych od GMP+ International, takich jak HACCP e-learning, współpracujemy ściśle z partnerami edukacyjnymi w przygotowaniu materiałów szkoleniowych. Aby ułatwić do nich dostęp, pracujemy obecnie nad centralną platformą szkoleniową online. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z  planem, zainaugurujemy GMP+ Academy przed latem 2021.

O postępach będziemy informować Wspólnotę GMP+ za pośrednictwem naszych biuletynów.