Nauczka: wymogi nie są zawsze wdrażane w sposób prawidłowy

piątek, 28 kwietnia 2023

Po ostatnich zgłoszeniach EWS dotyczących aflatoksyny B1 w paszach, stwierdziliśmy, że niejasne oczekiwania i nieznajomość niektórych wymogów doprowadziły do nieporozumień w komunikacji, w wyniku których do klienta dostarczono kukurydzę, która nie odpowiadała specyfikacji. 

Zauważyliśmy, że są dwa główne obszary problematyczne:

  1. Stosowanie zapisu krajowego QM-Milchoraz
  2. Stosowanie Procedury dla aflatoksyny B1 (TS 1.7 Monitoring, Rozdział 2).

Analiza przyczyn źródłowych wykazała, że wymogi z obydwu dokumentów systemowych nie były wdrożone prawidłowo.
Najważniejsze uwagi dotyczące wdrażania Procedury dla aflatoksyny B1, to:

  • niestosowanie wyższej kategorii ryzyka, gdy pochodzenie kukurydzy jest nieznane
  • brak powiązania pomiędzy partią badaną i partią dostarczoną w świadectwie analizy.

Główne spostrzeżenie dotyczące wdrażania zapisu krajowego QM-Milch to:

  • brak jasnej komunikacji dotyczącej specyfikacji pomiędzy firmami certyfikowanymi GMP+, a hodowcami QM-Milch. W rezultacie, pasza została w sposób niezamierzony dostarczona z wyższym poziomem aflatoksyny B1 niż dopuszczalny zgodnie z zapisem krajowym QM-Milch, co spowodowało obecność zbyt wysokich poziomów aflatoksyny B1 w mleku.

Aby zminimalizować ponowne wystąpienie podobnych incydentów, pragniemy podkreślić konieczność wzięcia pod uwagę, następujących kwestii:

  • Hodowcy muszą zawsze sprawdzać, czy zakres GMP+ obejmuje QM-Milch. Jedynie firmy certyfikowane GMP+ z zakresem QM-Milch mają prawo dostarczać pasze do hodowców QM-Milch.
  • Dostawcy muszą pytać swoich klientów, czy pasza będzie użyta w programie QM-Milch. Jeśli tak, należy pamiętać, że obowiązują szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz z QM-Milch.
  • Zawsze informuj swojego klienta. Informuj również swoją Jednostkę Certyfikującą i GMP+ International (poprzez EWS), gdy ma miejsce przekroczenie szczegółowego limitu bezpieczeństwa pasz z QM-Milch. Jest to kluczowe dla zapewnienia podjęcia szybkich działań zapobiegających szkodom dla zwierząt gospodarskich i ludzi.
  • Dla stosowania Procedury dla aflatoksyny B1 przy zakupie kukurydzy istotne jest ustalenie kraju pochodzenia. W przypadku, gdy kraj pochodzenia jest nieznany, należy zastosować (Wysoką) kategorię ryzyka.
  • Zawsze musi być bezpośrednie powiązanie pomiędzy świadectwem analizy i badaną partią. Gdy obowiązuje Procedura monitoringu aflatoksyny B1 i kraj pochodzenia jest klasyfikowany jako wysokiego lub średniego ryzyka, świadectwo analizy nie może być starsze niż 3 miesiące.

Doceniamy Waszą współpracę przy otrzymywaniu sygnałów od wspólnoty. Pomaga to w przyczynianiu się do utrzymania i poprawy bezpieczeństwa pasz. W ten sposób działamy razem na rzecz bezpieczeństwa pasz na całym świecie.