Poznaj Bram Schuit, naszego nowego Dyrektora handlowego!

czwartek, 30 września 2021

Od 1 września, Bram Schuit (54 lata) będzie nowym Dyrektorem Handlowym GMP+ International. Przedstawiamy, kim jest Bram!

‘GMP+ International powinna być głosem wiodącym’

Co chciałbyś powiedzieć ludziom o sobie?

 “Przez ostatnie 20 lat pracowałem zawsze na stanowiskach samodzielnych lub nadzorczych. Byłem zaangażowany w głównie w badania, kontrole i certyfikacje, ostatnio w firmie Kiwa. Ze względu na moje doświadczenie w niezależnych organizacjach, nauczyłem się widzieć wszystkie strony i rozmawiać z każdym. Wierzę, że te cechy będą stanowić istotną wartość dla GMP+ International. Poza pracą, mam partnerkę i troje dzieci. W styczniu tego roku po raz pierwszy zostałem dziadkiem. Oprócz tego jestem wielkim fanem jazdy na rowerze”.

Co jest tak fascynującego w sektorze paszowym?

“To, co się dzieje tutaj, ma bezpośredni wpływ na nas, jako ludzi. Ponieważ wszyscy musimy jeść i pić. Jest więc wiele spraw pilnych. Jestem także zainteresowany kwestią ewolucji żywności w historii oraz tym, jak nasze poglądy stale się zmieniają. Konsumenci mają ogromną władzę, co sprawia, że jest to ekstremalnie dynamiczny rynek. Zawsze coś się dzieje. I w tym stale zmieniającym się otoczeniu, GMP+ International, wraz ze swoimi interesariuszami, oferuje narzędzia pomocne przy produkcji bezpiecznych pasz. Daje to wspaniałe możliwości i równocześnie oznacza ogromną odpowiedzialność.”

W jakim kierunku dąży GMP+ International?

“Z ponad 19.000 firm certyfikowanych i interesariuszami na całym świecie, jesteśmy liderami w zakresie bezpieczeństwa pasz. Ta pozycja daje nam znaczący głos, gdy chodzi o rozwój sektora paszowego. Powinniśmy z tego korzystać. Daje nam to również możliwość kontaktów z wiodącymi systemami bezpieczeństwa żywności na całym świecie i rozwijania współpracy, bez utraty naszej tożsamości. Przez wiele lat GMP+ International osiągała sukcesy dzięki podejmowaniu właściwych działań we właściwym czasie. Kolejnym logicznym krokiem jest rozbudowa naszej pozycji międzynarodowej i przyspieszenie naszego rozwoju w różnych częściach świata. Im bardziej jesteśmy międzynarodowi, tym więcej jest wsparcia dla Bezpieczeństwa Pasz na Całym Świecie!”