Nowa Usługa Rejestrowana GMP+: EuroAmerica Group S.A.

czwartek, 30 czerwca 2022

Transparentność i możliwość śledzenia to dwie istotne składowe bezpieczeństwa pasz. GMP+ International docenia wysiłki wielu firm oferujących usługi wspierające tę część GMP+ FC scheme. Ostatnio, firma EuroAmerica Group S.A. z Argentyny dołączyła do naszego programu Usług Rejestrowanych GMP+, z ofertą swoich usług.

O EuroAmerica Group (EAG)

EuroAmerica Group (EAG) Surveyor to jednostka kontrolna, akredytowana ISO/IEC 17020, zajmująca się kontrolą jakości i ilości produktów rolnych, takich jak oleje roślinne, zboża i ich produkty pochodne. Obecnie firma działa we wszystkich głównych portach Argentyny i Brazylii. Koordynuje i nadzoruje ponad 600 załadunków rocznie, a ponad połowa z tych załadunków dotyczy produktów GMP+.

Akredytacja ISO/IEC 17020 zapewnia EAG międzynarodowe uznawanie oraz gwarantuje standaryzowane procedury i praktyki, wysoką wydajność/kompetencje techniczne, identyfikowalne informacje, kalibrowany sprzęt oraz najwyższy stopień niezależności i poufności. 

Jak EAG wspomaga przemysł paszowy?

Mamy ustalone procedury przeprowadzania kontroli zapewniające, że eksport pasz dla zwierząt spełnia wymogi GMP+ FC scheme. Wspieramy naszych klientów i udzielamy im pomocy przy spełnianiu wymogów GMP+ w produkcji, przechowywaniu i handlu.” – Manuel Buzzi, EAG.

Usługi EAG obejmują ochronę przed zanieczyszczeniami na różnych etapach, poprzez kontrole procesu załadunku, sprawdzanie ładunków poprzedzających/metod czyszczenia, kontrole środków transportu, audyty gatekeepera dla terminali eksportowych i transportów drogowych. W tym przypadku zapewnione jest szybkie i bezpieczne śledzenie drogi produktów.

Cel programu Usługa Rejestrowana GMP+.

Program Usługa Rejestrowana GMP+ to świetny sposób potwierdzenia usług mających przyczyniać się do bezpieczeństwa pasz i wykazania wiedzy i doświadczenia firm zarejestrowanych. GMP+ International jest najważniejszą firmą w pełni oddaną bezpieczeństwu pasz, a dla nas to zaszczyt być pierwszą na świecie zarejestrowaną firmą kontrolną i częścią wspólnoty działającej na rzecz tego celu” – EAG.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zaletach oferty EuroAmerica Group S.A., odwiedź stronę  https://eagsurveyors.com/.

Zapraszamy!

Regulamin GMP+ Registered Service jest dostępny na naszej stronie website. Szukamy potencjalnych organizacji oferujących wysokiej jakości usługi i produkty wspierające bezpieczeństwo pasz na całym świecie. Jeśli chcecie zostać akredytowani, skontaktujcie się z naszym działem Business Development.