NOWOŚĆ: wprowadzenie GMP+ Registered Services

czwartek, 26 listopada 2020

GMP+ International wprowadza nowo zatwierdzone logo usługi dla zewnętrznych produktów i usług przyczyniających sie do bezpieczeństwa pasz.

Wprowadzenie GMP+ Registered Services (Usługi rejestrowane GMP+)

Łańcuch przedsiębiorstw paszowych wymaga zarządzania ciągłymi zmianami na rynku paszowym. Innowacje i usługi podlegają ciągłemu doskonaleniu i dostosowaniu do wciąż zmieniającego się globalnego rynku. Dzieki naszym globalnym powiązaniom kooperacyjnym na rynku paszowym dostrzegamy nowe produkty i usługi wprowadzane na rynek, które mogą się przyczynic do bezpiecznych pasz, lecz czasami brak jest odpowiednich kanałów dystrybucji lub aprobaty przemysłu, aby dotarły one do użytkownika końcowego. Usług zapewniających efektywne utrzymywanie i doskonalenie feed safety management systems. Takie usługi przyczynią się również do stosowania standardowych i jednolitych sposobów działania w łańcuchu paszowym.

Wprowadzając GMP+ Registered Services pragniemy przybliżyć te innowacje użytkownikom końcowym we Wspólnocie GMP+. Przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w GMP+ Services Regulations mają zgodę na wspieranie swoich usług poprzez korzystanie z logo GMP+ Registered Services. Pozwala to im na sprzedawanie swoich usług członkom Wspólnoty GMP+, przy czym zachowany jest wysoki poziom bezpieczeństwa pasz.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zachęcamy przedsiebiorstwa spełniające postanowienia, warunki i wymogi określone w GMP+ Registered Services Regulations do zgłoszenia sie za pomocą formularza aplikacyjnego znajdujacego sie w tym dokumencie. Prosimy kontaktowac się z Olyn San Miguel z naszego zespołu Business Development, aby uzyskać wiecej informacji.