International Union of Railways (UIC) nowym partnerem GMP+ International

wtorek, 30 marca 2021

Dążąc do zaangażowania wszystkich sektorów z całego łańcucha paszowego, GMP+ International wita w naszej grupie ekspertów International Union of Railways jako partnera reprezentującego sektor transportu kolejowego.

Cele Partnerstwa GMP+

Włączenie interesariuszy z łańcucha paszowego i żywnościowego w proces decyzyjny pozwoli na uzyskanie wsparcia i zaangażowanie różnych branż z łańcucha paszowego w GMP+ Feed Certification scheme. Ponadto, takie partnerstwo umożliwia GMP+  opracowywanie produktów i usług dostosowanych do potrzeb rynku, z korzyścią dla całego przemysłu paszowego.

Witamy International Union of Railways (UIC)

Misją UIC, która zrzesza ponad 200 członków z całego świata, jest promowanie transportu kolejowego na skalę globalną i skuteczne reagowanie na obecne i przyszłe wyzwania związane z mobilnościa i zrównoważonym rozwojem sektora. UIC wspiera wszelkie formy międzynarodowej współpracy pomiędzy członkami i promuje dzielenie się najlepszymi praktykami. Jest to jeden z powodów, dla których UIC zawiązała partnerstwo z GMP+ International.

Jako UIC zauważyliśmy, że wielu z naszych członków jest certyfikowanych GMP+ FSA. Ponieważ transport kolejowy różni się w szczegółach od innych rodzajów transportu, uważamy za swój obowiązek nie tylko oferowanie bezpiecznego transportu, ale również bezpiecznego transportu pasz koleją. UIC gromadzi dużą wiedzę techniczną na temat transportu kolejowego, którą to wiedzą jesteśmy gotowi dzielić się z GMP+ International. W szczególności w kwestii powiązań pomiędzy różnymi rodzajami transportu oraz koleją, aby stale działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa pasz, a zwłaszcza wciąż rozwijać standardy dotyczące czyszczenia, autonomicznej jazdy, przewozów bez nadzoru i wszystkich dodatkowych usług związanych z transportem”, stwierdził Stefan Hacki, Szef  UIC Study Group Quality & Management System oraz Kierownik Działu Continuous Improvement Rail Cargo Group.

Cieszymy się z partnerstwa z UIC, możemy teraz ściśle współpracować z kolejami na całym świecie. Mamy świadomość, że transport kolejowy staje się coraz bardziej istotny w przewozach towarów masowych dla pasz i do produkcji. Jedną z naszych głównych wartości jest działanie razem, zatem ważne jest dla nas, aby każdy interesariusz, łącznie z sektorem kolejowym w łańcuchu włączył się w dzielenie się swoja wiedzą przy opracowywaniu i doskonaleniu wymogów GMP+. Obecność UIC z pewnością wniesie bardzo dużo do poprawy naszego poziomu przy wspieraniu firm”, skomentował Johan den Hartog, Dyrektor Zarządzający.

Dołącz do nas!

Obecnie, GMP+ International ma prawie 50 partnerów z łańcucha na całym świecie i wciąż szukamy nowych współpracowników, Jeśli jesteś zainteresowany, aby zostać naszym partnerem, skontaktuj się z naszym działem Business Development.our Business Development unit.