GMP+ International przygotowuje zmiany w systemie po prawnym złagodzeniu zakazu dotyczącego mączki mięsno-kostnej

poniedziałek, 6 września 2021

Unia Europejska (EU) złagodziła zakaz używania przetworzonych białek zwierzęcych w paszach zgodnie z Dyrektywą (UE) 2021/1372.

Od 6 września 2021r. istniejące ograniczenia są złagodzone pod pewnymi warunkami:

  • przetworzone białka zwierzęce pozyskane ze świń i z owadów mogą być dodawane do pasz dla drobiu
  • przetworzone białka zwierzęce pozyskane ze drobiu i z owadów mogą być dodawane do pasz dla trzody
  • żelatyna i kolagen pozyskane od przeżuwaczy mogą być dodawane do pasz dla nieprzeżuwaczy

Przyjęcie tych przepisów prawa ma pewne konsekwencje dla GMP+ Feed Certification scheme. Przygotowujemy zmiany w następujących dokumentach systemu we współpracy z przedstawicielami Wspólnoty GMP+. Będą one omawiane podczas najbliższych spotkań podkomitetów i IEC (International Expert Committee). Spotkania te są zaplanowane na wrzesień i październik 2021.

GMP+ FC scheme 2010

GMP+ FC scheme 2020

GMP+ BA1 Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz

TS 1.5 Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz

GMP+ BA3 Wymagania Minimum Lista Negatywna

TS 1.4 Produkty i paliwa zabronione

GMP+ BA4 Minimalne Wymagania dla Pobierania Prób i Analiz

TS 1.7 Monitoring

lista produktów/ oceny ryzyka**

IDTF

 

Dążymy do wprowadzenia zmian w systemie od 1 stycznia 2022. W oczekiwaniu na te zmiany firmy certyfikowane GMP+ maja prawo używać białek zwierzęcych w paszach zgodnie z Dyrektywą (UE) nr 2021/1372.

**Prosimy pamiętać, że materiały paszowe mogą być używane jedynie wtedy, gdy są one również wymienione na liście produktów GMP+ International. Czy dany materiał paszowy nie jest jeszcze wpisany na listę produktów? Kliknij tutaj, aby zobaczyć procedurę wnioskowania.