Pasze pakowane: jakie są tu zasady?

czwartek, 29 września 2022

Czy musisz włączyć do certyfikacji swoje własne przechowywanie i transport własny pasz pakowanych?

GMP+ International otrzymała ostatnio pytania od szeregu firm i audytorów, czy przechowywanie i transport pakowanych pasz GMP+ muszą być certyfikowane.

Poniżej próbujemy zwięźle to wyjaśnić:

  • Jeśli sam przechowujesz i/lub transportujesz pasze (‘własny transport/przechowywanie’), wówczas odpowiedź brzmi - tak.
  • Jeśli podzlecasz przechowywanie i/lub transport stronie trzeciej, nie musi ona być koniecznie certyfikowana.

Transport pasz pakowanych: zasady

  • Jeśli sam wykonujesz transport pasz pakowanych (we własnym zakresie), musi on być zabezpieczony w ramach certyfikatu GMP+ z zakresem Transport. Jedynie dzięki dodaniu zakresu Transport, pasze pakowane zachowują status „zabezpieczone GMP+’.
  • Możesz również podzlecać transport pasz pakowanych. Jeśli wybierzesz to rozwiązanie, zalecamy podzlecanie firmie transportowej certyfikowanej w tym celu. Dzięki temu zabezpieczenie jest zapewnione.
  • Jeśli wybierzesz firmę transportową niecertyfikowaną, musisz upewnić się, że transport paszy pakowanej jest zabezpieczony. Jest to twoim obowiązkiem. Oznacza to, że musisz dokonać uzgodnień opartych o analizę ryzyka HACCP dotyczącą, na przykład, oznakowania, śledzenia drogi produktu, działań w przypadku uszkodzenia opakowania, itp. W tym scenariuszu jesteś gatekeeperem, który gwarantuje, że produkt jest bezpieczny i pozostanie bezpieczny podczas transportu. Możesz skorzystać z TS 1.2 Zakupy, paragraf 4.5.1 jako poradnika.

Przechowywanie pasz pakowanych: zasady

Praktycznie obowiązują te same zasady, co przy transporcie pasz pakowanych:

  • przechowywanie pasz pakowanych w swojej własnej firmie musi być włączone w certyfikację z zakresem Przechowywanie i Przeładunki, aby przechowywana pasza pakowana zachowała status ‘zabezpieczone GMP+’.
  • Możesz podzlecać przechowywanie. Tak jak dla transportu, najłatwiej jest podzlecać je firmie certyfikowanej dla przechowywania, co zapewnia prawidłowe i bezpieczne przechowywanie. Dzięki temu zabezpieczenie jest zapewnione.
  • Ponadto, jako producent lub firma handlowa – tak jak przy transportowaniu pasz pakowanych – możesz również działać jako gatekeeper. W tym przypadku, musisz dokonać dodatkowych uzgodnień dotyczących, na przykład, higieny i sprawdzać, czy te uzgodnienia są przestrzegane. Możesz znaleźć dokładne warunki w procedurze gatekeepera dla przechowywania (TS 1.2 Zakupy, paragraf 4.4.3).

Drzewo decyzyjne

Nie jesteś pewien jaki jest najlepszy wybór? Opracowaliśmy dwa drzewa decyzyjne jak poniżej. Pomogą Ci one w dokonaniu prawidłowego wyboru. (tylko po angielsku).