Ochrona i rejestracja znaków handlowych GMP+ International

poniedziałek, 29 listopada 2021

Ochrona i rejestracja nazw i logo działalności GMP+ International to więcej niż zastrzeżenie własności.

Ochrona i rejestracja nazw i logo działalności GMP+ International to więcej niż zastrzeżenie własności.

Co roku inwestujemy w ochronę i zabezpieczenie nazw naszych produktów i logo na skalę globalną. Robimy to, aby zagwarantować, że bezpieczeństwo pasz to coś więcej niż tylko obietnica, to rzeczywiste zobowiązanie. Nie tylko z naszej strony, GMP+ International, ale również ze strony Wspólnoty GMP+.

Pracujemy niezmordowanie, aby sprostać standardom, których wymaga nasz system. Dlatego istotne jest zapewnienie przez nas, że wykorzystywanie na przykład logo GMP+ Feed Certification scheme jest prawidłowe i że logo są używane jedynie przez tych, którzy spełniają wymogi dla jego wykorzystania.

EU Trademark Office: przyznany światowy znak GMP+ FSA

Możemy teraz potwierdzić, że 12 sierpnia 2021r. European Trade Office dokonało rejestracji światowego znaku GMP+ FSA w odniesieniu do „pasz dla zwierząt łącznie z premiksami i mieszankami paszowymi” oraz „niemedycznych dodatków paszowych”. Światowy znak GMP+ FSA jest czwartym znakiem certyfikacji  zarejestrowanym przez GMP+ International B.V.

Oznacza to, że termin GMP+ FSA jest chroniony i że firmy (certyfikowane, bądź nie) mogą używać tego określenia jedynie pod warunkami podanymi na naszej stronie internetowej i w naszych F 0.1 Prawa i Obowiązki.