Procedura monitoringu aflatoksyny B1

środa, 29 kwietnia 2020

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1.

Zmienione Profile Ryzyka:
Hiszpania - obniżone z Średnie na Niskie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z 
Hiszpania może być analizowana z mniejszą częstotliwością


Nowy profil ryzyka obowiązuje od 29 kwietnia 2020 r.


Uwaga :
Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie. Więcej 
informacji znajduje się w 
GMP+ Procedura Aflatoksyny.

Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty. 

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg)

- Poproście swoje laboratorium o podawanie wyniku we właściwych jednostkach

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyników analiz w takich samych jednostkach, jakie są w GMP+ BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla aflatoksyny właściwa jednostka to mg/kg. Ułatwia to sprawdzanie, czy wynik jest zgodny z obowiązującym limitem bezpieczeństwa w GMP+ BA1, ale również pomaga przy spełnianiu wymogu raportowania wyniku do bazy danych GMP+ Monitoring database w tych jednostkach.

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne. 

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2019 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

10 lutego 2020 r.

Czechy

Średnie > Niskie

11 grudnia 2019 r.

Włochy
Ukraina
Węgry

Wysokie > Średnie
Średnie > Niskie
Średnie > Niskie

23 wrzesień 2019 r.

Rumunia
Słowacji
Węgry

Niskie > Średnie
Niskie > Średnie
Niskie > Średnie

Pytania?

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić +31 (0)70 307 4120.