Procedura monitoringu Aflatoksyny B1 w kukurydzy i produktach ubocznych kukurydzy

wtorek, 15 lutego 2022

Aflatoksyna B1 w kukurydzy (produktach ubocznych): Zmiana profilu ryzyka dla Hiszpania i Republika Czeska.

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. 

Zmienione Profile Ryzyka:

  • Hiszpania -  obniżone z Średnie na Niskie
  • Republika Czeska -  obniżone z Średnie na Niskie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z

  • Hiszpania może być analizowana z mniejszą częstotliwością
  • Republika Czeska może być analizowana z mniejszą częstotliwością


Nowy profil ryzyka obowiązuje od 15 lutego 2022 r.

Uwaga :
Więcej informacji znajduje się w
GMP+ Procedura Aflatoksyny & TS 1.7 Monitoring - Appendix

Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.
Sprawdź, czy Twoje dane zostały udostępnione GMP+ Community (społeczności GMP+), w przeciwnym razie Twoje dane nie zostaną wykorzystane podczas następnej oceny do reklasyfikacji.

Uważaj

Nieprawidłowe wyniki analiz w bazie danych mogą wpłynąć na wynik ewaluacji i klasyfikację ryzyka dla poszczególnych krajów.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

- Poproście swoje laboratorium o podawanie wyniku we właściwych jednostkach

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyników analiz w takich samych jednostkach, jakie są w GMP+ BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla aflatoksyny właściwa jednostka to mg/kg. Ułatwia to sprawdzanie, czy wynik jest zgodny z obowiązującym limitem bezpieczeństwa w GMP+ BA1, ale również pomaga przy spełnianiu wymogu raportowania wyniku do bazy danych GMP+ Monitoring database w tych jednostkach.

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2021 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Ostateczny termin wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

27 grudnia 2021 r.

Ukraina

Francja-południowy zachód (departamenty 64, 40, 33, 47, 31, 32, 65 i 82)

Francja - Inne departamenty

Średnie > Niskie

Niskie > Średnie


pozostają niskie

20 wrzesień 2021 r.

Serbia

Ukraina 

Węgry 

Niskie > Średnie

Niskie > Średnie

Niskie > Średnie


Pytania?
Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić +31 (0)70 307 4120.