Procedura monitoringu aflatoksyny B1

środa, 30 września 2020

Aflatoksyna B1 w kukurydzy (-produktach): Zmiana w Profilu Ryzyka dla kilku krajów.

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. Z uwagi na nadchodzący nowy zbiór kukurydzy przy klasyfikacji krajów uwzględniono również informacje o warunkach jego wzrostu i zbioru. Ponadto zwrócono uwagę na kraje, w których możliwe pomieszanie ze starym zbiorem (2019) z krajów o wysokim/średnim ryzyku może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pasz. W oparciu o te kryteria, zdecydowano na początku zbiorów roku 2020, że wszystkie kraje powinny być najpierw zaklasyfikowane jako Średnie, za wyjątkiem 17 krajów niskiego ryzyka.

Zmienione Profile Ryzyka:

 • Czechy - podwyższone z Niskiego na Średnie
 • Hiszpania -  podwyższone z Niskiego na Średnie
 • Ukraina -  podwyższone z Niskiego na Średnie
 • Węgry -  podwyższone z Niskiego na Średnie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z

 • Czechy musi być analizowana z większą częstotliwością
 • Hiszpania musi być analizowana z większą częstotliwością
 • Ukraina musi być analizowana z większą częstotliwością
 • Węgry musi być analizowana z większą częstotliwością

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 30 wrzesień 2020 r.

Uwaga :
Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie
Więcej informacji znajduje się w
GMP+ Procedura Aflatoksyny.

Potrzebujemy Twojej pomocy
Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Uwaga:
Nieprawidłowe wyniki analiz w bazie danych mogą wpłynąć na wynik ewaluacji i klasyfikację ryzyka dla poszczególnych krajów.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

- Poproście swoje laboratorium o podawanie wyniku we właściwych jednostkach

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyników analiz w takich samych jednostkach, jakie są w GMP+ BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla aflatoksyny właściwa jednostka to mg/kg. Ułatwia to sprawdzanie, czy wynik jest zgodny z obowiązującym limitem bezpieczeństwa w GMP+ BA1, ale również pomaga przy spełnianiu wymogu raportowania wyniku do bazy danych GMP+ Monitoring database w tych jednostkach.

Inne zmiany w procedurze

 • Usunięto wyłączenie dla pozytywnego zwolnienia przy dostawach bezpośrednich samochodami ciężarowymi z krajów o wysokim i średnim ryzyku. Wyłączenie jest nadal możliwe jedynie w przypadku dostaw bezpośrednich samochodami ciężarowymi z kraju o ryzyku Średnim pod ściśle określonymi warunkami (patrz punkt 2.3.7 i 2.3.12).
 • Dodano nową metodę pobierania prób w przypadku przeładunku ze statku na statek (patrz punkty 2.3.6.2.1 i 2.3.7.2.2)
 • Wymóg dla laboratoriów został zaktualizowany.

Dlaczego to ważne?
Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka
Od września 2019 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

29 kwietnia 2020 r.

Hiszpania

Średnie > Niskie

10 lutego 2020 r.

Czechy

Średnie > Niskie

11 grudnia 2019 r.

Włochy

Ukraina

Węgry

Wysokie > Średnie

Średnie > Niskie

Średnie > Niskie

23 wrzesień 2019 r.

Rumunia

Słowacji

Węgry

Niskie > Średnie

Niskie > Średnie

Niskie > Średnie


Pytania?
Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić +31 (0)70 307 4120.