Procedura monitoringu aflatoksyny B1 w kukurydzy i produktach uboczne kukurydzy

czwartek, 9 września 2021

Zmiana w Profilu Ryzyka dla kilku krajów – Zbiorów 2021/0222

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. Z uwagi na nadchodzący nowy zbiór kukurydzy przy klasyfikacji krajów uwzględniono również informacje o warunkach jego wzrostu i zbioru. Ponadto zwrócono uwagę na kraje, w których możliwe pomieszanie ze starym zbiorem (2020) z krajów o wysokim/średnim ryzyku może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pasz. W oparciu o te kryteria, zdecydowano na początku zbiorów roku 2021, że wszystkie kraje powinny być najpierw zaklasyfikowane jako Średnie, za wyjątkiem 17 krajów niskiego ryzyka.

Zmienione Profile Ryzyka:

  • Węgry -  podwyższone z Niskiego na Średnie
  • Ukraina -  podwyższone z Niskiego na Średnie
  • Serbia -  podwyższone z Niskiego na Średnie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z

Węgry musi być analizowana z większą częstotliwością
Ukraina musi być analizowana z większą częstotliwością
Serbia musi być analizowana z większą częstotliwością


Nowy profil ryzyka obowiązuje od 20 wrzesień 2021 r.

Uwaga :
Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie
Więcej informacji znajduje się w
GMP+ Procedura Aflatoksyny & TS 1.7 Monitoring - Appendix

Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Uważaj

Nieprawidłowe wyniki analiz w bazie danych mogą wpłynąć na wynik ewaluacji i klasyfikację ryzyka dla poszczególnych krajów.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

- Poproście swoje laboratorium o podawanie wyniku we właściwych jednostkach

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyników analiz w takich samych jednostkach, jakie są w GMP+ BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla aflatoksyny właściwa jednostka to mg/kg. Ułatwia to sprawdzanie, czy wynik jest zgodny z obowiązującym limitem bezpieczeństwa w GMP+ BA1, ale również pomaga przy spełnianiu wymogu raportowania wyniku do bazy danych GMP+ Monitoring database w tych jednostkach.

Jeśli wynik analizy jest w ppb, musisz najpierw przeliczyć go na mg/kg.

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2020 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

10. marca 2021 r.

Serbia

Średnie > Niskie 

1 lutego 2021 r.

Węgry

Średnie > Niskie 

18 grudnia 2020 r.

Ukraina

Średnie > Niskie 

30 wrzesień 2020 r.

Czechy
Hiszpania 
Ukraina 
Węgry 

Niskie > Średnie
Niskie > Średnie
Niskie > Średnie
Niskie > Średnie


Pytania?
Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić +31 (0)70 307 4120.