Procedura monitoringu aflatoksyny B1 w kukurydzy i produktach ubocznych kukurydzy

środa, 7 września 2022

Zmiana w Profilu Ryzyka dla kilku krajów – Zbiorów 2022/2023

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. Z uwagi na nadchodzący nowy zbiór kukurydzy przy klasyfikacji krajów uwzględniono również informacje o warunkach jego wzrostu i zbioru. Ponadto zwrócono uwagę na kraje, w których możliwe pomieszanie ze starym zbiorem (2021) z krajów o wysokim/średnim ryzyku może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pasz. W oparciu o te kryteria, zdecydowano na początku zbiorów roku 2022, że wszystkie kraje powinny być najpierw zaklasyfikowane jako Średnie, za wyjątkiem 17 krajów niskiego ryzyka.

Zmienione Profile Ryzyka:

  • Hiszpania - podwyższone z Niskiego na Średnie
  • Ukraina - podwyższone z Niskiego na Średnie
  • Kanada - podwyższone z Niskiego na Średnie
  • Republika Czeska - podwyższone z Niskiego na Średnie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z

  • Hiszpania musi być analizowana z większą częstotliwością
  • Ukraina musi być analizowana z większą częstotliwością
  • Kanada musi być analizowana z większą częstotliwością
  • Republika Czeska musi być analizowana z większą częstotliwością

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 15 wrzesień 2022 r.

Uwaga :
Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie
Więcej informacji znajduje się w GMP+ Procedura Aflatoksyny & TS 1.7 Monitoring – Appendix.

Potrzebujemy Twojej pomocy!

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Uwaga

Nieprawidłowe wyniki analiz w bazie danych mogą wpłynąć na wynik ewaluacji i klasyfikację ryzyka dla poszczególnych krajów.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

- Poproście swoje laboratorium o podawanie wyniku we właściwych jednostkach

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyników analiz w takich samych jednostkach, jakie są w GMP+ BA1/TS 1.5 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla aflatoksyny właściwa jednostka to mg/kg. Ułatwia to sprawdzanie, czy wynik jest zgodny z obowiązującym limitem bezpieczeństwa w GMP+ BA1/TS 1.5, ale również pomaga przy spełnianiu wymogu raportowania wyniku do bazy danych GMP+ Monitoring database w tych jednostkach.

- Jeśli wynik analizy jest w ppb, musisz najpierw przeliczyć go na mg/kg.

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2021 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Ostateczny termin wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

4 lipca 2022 r

Kanada
Francja-południowy zachód

Średnie > Niskie
Średnie > Niskie

15 lutego 2022 r

Hiszpania
Republika Czeska

Średnie > Niskie
Średnie > Niskie

27 grudnia 2021 r

Ukraina
Francja-południowy zachód
(departamenty 64, 40, 33, 47, 31, 32, 65 i 82)
Francja - Inne departamenty

Średnie > Niskie
Niskie > Średnie


pozostają niskie

20 wrzesień 2021 r

Węgry
Ukraina
Serbia

Niskie > Średnie
Niskie > Średnie
Niskie > Średnie

 

Pytania?
Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić +31 (0)70 307 4120.