Procedura monitoringu aflatoksyny B1 w kukurydzy i produktach ubocznych kukurydzy

poniedziałek, 11 września 2023

Zmiana profilu ryzyka dla kilku krajów – Zbiorów 2023/2024

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. Z uwagi na nadchodzący nowy zbiór kukurydzy przy klasyfikacji krajów uwzględniono również informacje o warunkach jego wzrostu i zbioru. Ponadto zwrócono uwagę na kraje, w których możliwe pomieszanie ze starym zbiorem (2022) z krajów o wysokim/średnim ryzyku może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pasz. W oparciu o te kryteria, zdecydowano na początku zbiorów roku 2023, że wszystkie kraje powinny być najpierw zaklasyfikowane jako Średnie, za wyjątkiem 17 krajów niskiego ryzyka.

Zmienione Profile Ryzyka:

  • Ukraina - podwyższone z Niskie na Średnie
  • Republika Czeska - podwyższone z Niskie na Średnie
  • Południowa Francja - podwyższone z Niskie na Średnie (dotyczy to działów 85, 79, 86, 17, 16, 87, 23, 19, 03, 63, 15, 43, 71, 39, 42, 69, 01, 74, 73, 38, 07, 26, 24, 33, 40, 64, 47, 46, 82, 32, 65, 31, 81, 12, 09, 48, 30, 34, 11, 66, 05, 04, 06, 83, 84 i 13)
  • Francja -pozostałe departamenty pozostają na niskim poziomie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z

  • Ukraina musi być analizowana z większą częstotliwością
  • Republika Czeska musi być analizowana z większą częstotliwością
  • Południowa Francja musi być analizowana z większą częstotliwością

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 18 września 2023 r.

Uwaga :
Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie
Więcej informacji znajduje się w GMP+ Procedura Aflatoksyny & TS 1.7 Monitoring – Appendix

Potrzebujemy Twojej pomocy!

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Uwaga

Nieprawidłowe wyniki analiz w bazie danych mogą wpłynąć na wynik ewaluacji i klasyfikację ryzyka dla poszczególnych krajów.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

- Poproście swoje laboratorium o podawanie wyniku we właściwych jednostkach

Poproście swoje laboratorium o podawanie wyników analiz w takich samych jednostkach, jakie są w GMP+ BA1/TS 1.5 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla aflatoksyny właściwa jednostka to mg/kg. Ułatwia to sprawdzanie, czy wynik jest zgodny z obowiązującym limitem bezpieczeństwa w GMP+ BA1/TS 1.5, ale również pomaga przy spełnianiu wymogu raportowania wyniku do bazy danych GMP+ Monitoring database w tych jednostkach.

- Jeśli wynik analizy jest w ppb, musisz najpierw przeliczyć go na mg/kg.

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2022 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Ostateczny termin wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

2 sierpnia 2023 r

Kanada

Niskie > Średnie 

23 czerwiec 2023 r

Kanada
Włochy 
Ukraina 
departamenty południowej Francji

Średnie > Niskie
Wysokie  > Średnie
Średnie > Niskie
Średnie > Niskie

17 kwietnia 2023 r

Ukraina

Niskie > Średnie 

27 lutego 2023 r

Republika Czeska

Średnie > Niskie

23 grudnia 2022 r

Włochy
Południe Francji departamenty 85, 79, 86, 17, 16, 87, 23, 19, 03, 63, 15, 43, 71, 39, 42, 69, 01, 74, 73, 38, 07, 26, 24, 33, 40, 64, 47, 46, 82, 32, 65, 31, 81, 12, 09, 48, 30, 34, 11, 66, 05, 04, 06, 83, 84 i 13)
Francja - Inne departamenty
Ukraina

Średnie > Niskie
Niskie > Średnie 
pozostają Niskie
Średnie > Niskie

23 listopad 2022 r

Węgry 
Rumunia 

Średnie > Wysokie 
Średnie > Wysokie 

15 września 2022 r

Czechy
Hiszpania
Kanada
Ukraina

Niskie > Średnie
Niskie > Średnie
Niskie > Średnie
Niskie > Średnie

Pytania?
Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić +31 (0)70 307 4120.