GMP+ FRA został również uproszczony

wtorek, 16 czerwca 2020

Teraz chcielibyśmy poznać Wasze zdanie!

Po ponad dwóch latach słuchania, przeglądania, pisania i pisania od nowa, razem z Grupą Roboczą i wieloma różnymi interesariuszami, cieszymy się mogąc podzielić się z Wami kolejną częścią projektu #ProjectGMP+2020. W odpowiedzi na komentarze i informacje zwrotne od naszej wspólnoty, moduł GMP+ FRA został poddany renowacji, która powiela taką samą strukturę i założenia jak odnowa modułu GMP+ FSA. GMP+ FSA i GMP+ FRA to dwie części projektu #ProjectGMP+2020.

Od utworzenia naszej firmy w 1992 roku, GMP+ International rozwinęła swoje działania od opracowywania podstaw dla holenderskiego przemysłu paszowego do systemu certyfikacji pasz o zasięgu światowym, mającego ponad 18.000 uczestników. Przez te lata, wraz z rosnącą liczbą zakresów i dokumentów, nasz system częściowo utracił swoją przejrzystość. Po uważnym wysłuchaniu opinii naszej Wspólnoty GMP+ zdecydowaliśmy, że czas to zmienić.

Wspólnie z grupą interesariuszy uprościliśmy moduł GMP+ FRA. Dzisiaj, po raz pierwszy, z dumą przedstawiamy wstępne wyniki naszej pracy. Wierzymy, że udało nam się uprościć nasze standardy, utrzymując równocześnie tak samo wysoki poziom zapewnienia odpowiedzialnych społecznie pasz. Nasz moduł GMP+ FRA zmieni się w trzech wymiarach:

  1. Zrestrukturyzowany: Nadal istnieje JEDNA część ogólna z wymaganiami Feed Responsibility Management dla WSZYSTKICH firm. Dla specyficznych inicjatywy rynkowe wprowadzone zostaną wymogi dodatkowe.
  2. Czytelny: nowy moduł GMP+ FRA będzie znacznie łatwiejszy do czytania i rozumienia.
  3. Zorientowany na cel: nacisk zostanie położony na nakazany wynik, w znacznie mniejszym stopniu na proces. Daje to uczestnikom więcej swobody przy określaniu, jak działać w ich przypadku.

Konsultacje publiczne

Od 16 lipca 2020 rozpocznie się okres Konsultacji Publicznych trwający trzy tygodnie, podczas których zachęcamy do przekazywania Waszych opinii i informacji zwrotnych na temat proponowanych dokumentów. Zapraszamy niniejszym do wzięcia udziału w Konsultacjach Publicznych.

Wejdź na tę stronę, aby wziąć udział

Każdy komentarz, który otrzymamy, będzie dokładnie sprawdzony pod kątem zgodności z zasadami systemu. Propozycje poprawek będą przeglądane przez Grupę Roboczą i zatwierdzane przez International Expert Committee. W ten sposób powstanie ostateczny kształt modułu GMP+ FRA. Cenimy wysoko Waszą opinię, ponieważ jedynie działając razem możemy doprowadzić do bezpiecznych i odpowiedzialnych społecznie pasz na całym świecie.


Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International