Publikacja zmienionych dokumentów GMP+ C6 i GMP+ C10

poniedziałek, 11 maja 2020

Z uwagi na nowe potrzeby rynku oraz opublikowanie nowego GMP+ BA10 konieczne były zmiany w dokumentach GMP+C pozwalające na otwarcie nowych możliwości biznesowych i zapewnienie bezpieczeństwa pasz.

GMP+ International pracowała wspólnie z podkomitetem Certification & Compliance przy przygotowaniu nowych dokumentów GMP+ C6 Assessment and Certification Criteria for GMP+ Certification – Process Certification oraz GMP+ C10 Acceptation requirements and Procedure for Certification Bodies. Następnie te dokumenty GMP+C zostały zatwierdzone przez International Expert Committee.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 1. Zmienione czasy audytu dla audytowania dotyczącego:
  • EWS, Reklamacji, Wyłączeń itp.
  • Nowych procedur gatekeepera zwartych w nowym GMP+ BA10.
  • Feed Responsibility Assurance.
 2. Do GMP+ Feed Certification scheme dodano dwie działalności GMO Controlled:
  • Produkcja premiksów.
  • Produkcja dodatków paszowych.
 3. Usunięto (stary) regulamin Egzaminu.

Wersje holenderska, niemiecka i polska dokumentów GMP+ C6 Assessment and Certification Criteria for GMP+ Certification – Process Certification i GMP+ C10 Acceptation requirements and Procedure for Certification Bodies zostaną opublikowane w terminie późniejszym.