QualimaC, AGROLAB Iberica i GMP+ International łączą siły

wtorek, 28 września 2021

Jako firma certyfikowana GMP+ możesz udostępniać wyniki analiz Twoich pasz w bazie danych GMP+ Monitoring database. Dzielenie się wynikami analiz jest ważne, ponieważ pozwala GMP+ International, razem w innymi interesariuszami, uzyskać wgląd w kontrolę bezpieczeństwa pasz.

Oczywiście, to źródło informacji stanowi także istotną wartość dodaną dla firm. GMP+ Monitoring database pozwala firmom certyfikowanym na opracowywanie, zarządzanie, analizowanie i udostępnianie swoich własnych programów monitoringu.

Od teraz w GMP+ Monitoring database będą pokazywane wyniki analiz otrzymane od AGROLAB Iberica, jako część programu monitoringu QualimaC.

Wspólna odpowiedzialność

Z uwagi na doświadczenie QualimaC w zarządzaniu programem monitoringu materiałów paszowych (pobieranie prób & analizy) w portach Tarragona, Barcelona, Valencia i Castellón, to QualimaC będzie zarządzać grupowym kontem w ramach bazy danych GMP+ Monitoring database, która umożliwia wymianę wyników analiz pomiędzy uczestnikami i usprawnia kontrole materiałów paszowych. Próby produktów będą wysyłane przez QualimaC do AGROLAB Iberica w celu analiz. Wyniki będą przekazywane przez QualimaC do GMP+ Monitoring database.

Skorzystaj z wartości dodanej

Wszystkie firmy certyfikowane GMP+, które są również członkami QualimaC są zaproszone do dołączenia do tej grupy i korzystania z wyników analiz przy spełnianiu wymogów GMP+ dotyczących monitoringu.

Aby mieć pewność, że możesz z tego korzystać, musisz zostać członkiem konta grupowego kontaktując się z QualimaC.

Wystarczy wysłać prośbę do QualimaC (direccio@qualimac.com).