Zmiany w module GMP+ FRA systemu

środa, 23 czerwca 2021

Aktualizacja wymogów ze standardów GMP+ MI101 / MI 5.1 Produkcja i handel soją RTRS – GMP+ MI105 / MI 5.4 GMO Controlled – GMP+ F 0.3 Zakresy certyfikacji.

GMP+ International wspólnie z Komitetami GMP+ wprowadziła zmiany w dwóch standardach z modułu GMP+ Feed Responsibility Assurance (FRA). Zmiany polegają głównie na korektach, klarowniejszych objaśnieniach dokumentów i lepszym dostosowaniu do codziennych potrzeb uczestników.

GMP+ MI101 / MI 5.1  Produkcja i handel soją RTRS (wersja angielskia)

Wszystkie firmy certyfikowane RTRS muszą rejestrować handlowane ilości fizycznego materiału RTRS (segregacja lub bilans masy).  Celem tego wymogu jest umożliwienie RTRS wglądu w ilości soi RTRS handlowane przez certyfikowane ogniwa łańcucha ‘chain of custody’. Wszystkie zakupy materiału certyfikowanego RTRS, zarówno kredytów, jak i  materiału fizycznego, muszą być zarejestrowane na platformie online Trading Platform na stronie internetowej RTRS. Wymóg ten został teraz włączony również w standard GMP+ MI101 / MI 5.1 i obowiązuje wszystkie firmy certyfikowane GMP+.

GMP+ MI105 / MI 5.4 GMO Controlled

Standard został uaktualniony w celu włączenia:

- zmian w nowym standardzie VLOG (wersja 20.02)
- skutków wzajemnego uznawania pomiędzy GMP+ International i OQUALIM-STNO
- wyjaśnień szeregu obowiązujących wymogów, w oparciu o informacje otrzymane od Wspólnoty GMP+.

F 0.3  Zakresy certyfikacji

Dokument ten został uaktualniony jako konsekwencja zmian w MI 5.4 GMO Controlled & GMP+ MI105 GMO Controlled.

Co musisz zrobić?

Prosimy pobrać najnowszą wersję tych dokumentów z naszej strony internetowej i upewnić się, że Twoja firma stosuje się do najnowszych zmian w systemie.

GMP+ FC scheme 2010

GMP+ FC scheme 2020

Zmienione dokumenty można zobaczyć tutaj na naszej stronie internetowej.

Zmiany zostały oznaczone kolorem szarym.

Ze zmienionymi dokumentami można zapoznać się tutaj na naszej stronie internetowej.
Zwracamy uwagę, że są to ‘czyste’ wersje dokumentów, w których nie uwidoczniono zmian.

Chcesz wiedzieć, co się zmieniło? Otwórz dokument S 9.1 Lista zmian GMP+ FC scheme 2020 tutaj, aby zobaczyć zestawienie wszystkich zmian dla każdego dokumentu oraz link do zmienionego dokumentu GMP+ FC scheme 2020 z zaznaczonymi wszystkimi zmianami.

Zmiany muszą być wdrożone z dniem 1 lipca 2021

Dlaczego otrzymujesz tę wiadomość?

Dokumenty normatywne GMP+ International stanowią podstawę GMP+ Feed Certification scheme. Gdy tylko wprowadzane są jakieś zmiany, staramy się informować o tym wszystkie firmy certyfikowane, aby zapewnić bezpieczeństwo pasz na całym świecie.

W GMP+ International wciąż uczymy się dzięki Waszym informacjom zwrotnym i oferujemy rozwiązania dostosowane do zmian w potrzebach rynku. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej wiadomości, prosimy skontaktować się z Twoim przedstawicielem GMP+ lub z naszym GMP+ Helpdesk.