Zmiany w module GMP+ FSA systemu

środa, 23 czerwca 2021

Wymogi z GMP+ B4 dotyczące pojazdów kombinowanych zostały zaktualizowane

Pojazdy kombinowane z elastyczną ładownią wielokrotnego użytku są obecnie dopuszczone do transportu pasz zabezpieczonych GMP+, pod ściśle określonymi warunkami. Zmiana ta została wprowadzona za pomocą dekretu wykonawczego, a teraz została opublikowana w GMP+ B4 Transport Zmiana ta była już uwzględniona w TS 1.9 Działalność transportowa.

W GMP+ B4 Transport określono dodatkowe wymogi służące zapewnieniu bezpieczeństwa pasz. Pojazdy muszą być dostosowane do tych wymogów dotyczących wyposażenia, specyfikacji technicznych i zarządzania (jako dodatkowych do wcześniej obowiązujących wymogów).

Zmiany zostały zaznaczone kolorem szarym.

Co muszę zrobić?

Pobierz najnowszą wersję tego dokumentu z naszej strony internetowej i upewnij się, że Twoja firma stosuje się do najnowszych zmian w systemie.

Dlaczego otrzymujesz tę wiadomość?

Dokumenty normatywne GMP+ International stanowią podstawę GMP+ Feed Certification scheme. Gdy tylko wprowadzane są jakieś zmiany, staramy się informować o tym wszystkie firmy certyfikowane, aby zapewnić bezpieczeństwo pasz na całym świecie.

W GMP+ International wciąż uczymy się dzięki Waszym informacjom zwrotnym i oferujemy rozwiązania dostosowane do zmian w potrzebach rynku. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej wiadomości, prosimy skontaktować się z Twoim przedstawicielem GMP+ lub z naszym GMP+ Helpdesk.