Zmiany w module GMP+ FSA systemu

środa, 16 grudnia 2020

Wspólnota GMP+ wraz z International Expert Committee wprowadziły zmiany w niektórych dokumentach. Zmiany te polegają głównie na korektach, lepszym wyjaśnieniu dokumentów i dostosowaniu do codziennych potrzeb uczestników.

Wszystkie dokumenty w wersji PDF gotowej do wydruku oraz tabelę ze wszystkimi zmianami można znaleźć tutaj:

GMP+ A2 Definicje i skróty
GMP+ BA4 Minimalne wymogi dla pobierania prób i analiz
GMP+ BA7 Wymogi specjalne dla produktów ubocznych z przemysłu olejów i tłuszczów
GMP+ BA10 Minimalne wymogi dla zakupów

Oprócz zmian w treści tych dokumentów, dokonaliśmy także zmian redakcyjnych.

Co powinniśmy zrobić?

Prosimy pobrać najnowszą wersję tych dokumentów z naszej strony internetowej i upewnić się, że Wasza firma stosuje się do najnowszych zmian w systemie.

Dlaczego otrzymuję tę wiadomość?

Dokumenty normatywne GMP+ International są głównym fundamentem GMP+ Feed Certification scheme. Staramy się informować wszystkie firmy certyfikowane, gdy tylko zachodzą zmiany, aby zapewniać bezpieczeństwo pasz na całym świecie.

W GMP+ International uczymy się stale dzięki Waszym informacjom zwrotnym i oferujemy rozwiązania dostosowane do zmian w potrzebach rynku. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej wiadomości, prosimy kontraktować się z Waszym przedstawicielem GMP+ lub z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić na numer +31 (0)70 307 4120.