Wymogi specjalne dla produktów ubocznych z przemysłu olejów i tłuszczów

niedziela, 25 października 2020

W sierpniu 2018r. GMP+ International opublikowała aneks GMP+ BA7. W aneksie tym zawarte są wymogi specjalne dla szeregu produktów ubocznych z przemysłu olejów i tłuszczów. Zauważyliśmy, że dla firm certyfikowanych GMP + nie jest do końca jasne, jak prawidłowo stosować wszystkie wymogi monitorowania. Dlatego pokrótce je wymieniliśmy.

Jeśli chodzi o monitoring, należy pamiętać, że:

  • Każda partia musi być monitorowana pod kątem określonego zestawu parametrów. Program monitoringu musi skutkować 100% pozytywnym zwolnieniem.
  • Wskazane jest, aby monitoring był przeprowadzany przez producenta. Jednak producent może przenieść obowiązek monitoringu na kupującego.
  • W przypadku, gdy kupującym jest mieszalnia tłuszczów lub mieszalnia pasz, należy pamiętać, że monitoring musi być prowadzony dla produktów przychodzących (produkt oryginalny), a nie po ich połączeniu w mieszankę. Jest to uważane za rozcieńczanie i jest niedozwolone!

Odnośnie oznakowania, należy pamiętać, że:

  • Musi być podana nazwa produktu (łącznie z pochodzeniem botanicznym) oraz jego numer zgodny z Rozp. (UE) Nr 68/2013, wraz ze zmianami. Dotyczy to zarówno pochodzenia z UE, jak i spoza UE.
  • Oznakowanie GMO musi również być zgodne z przepisami prawa UE. Warunki prawidłowego oznakowania i podawania statusu GMO produktu są jasno określone w przepisach UE (Rozp. 182/2002, które, między innymi, omawia identyfikowalność żywności Rozp. 1829/2003 i Rozp. 1830/2003 dotyczące śledzenia GMO). Apelujemy o żądanie prawidłowego oznakowania w przypadku, gdy dostawca dostarcza produkt modyfikowany genetycznie.

GMP+ BA7 Wymogi specjalne dla produktów ubocznych z przemysłu olejów i tłuszczów można znaleźć w formacie PDF gotowym do wydrukowania tutaj.