Umacnianie partnerstwa z sektorem hodowli zwierząt gospodarskich

czwartek, 29 października 2020

GMP+ International uzupełniła powiązania z łańcuchem hodowli zwierząt gospodarskich w Holandii, po tym jak IKB Varken wyraziła zgodę na sformalizowanie naszej współpracy.

Nasza misja zabezpieczenia całego łańcucha dostaw pasz dostrzega również znaczenie związków z kolejnym łańcuchem następującym po łańcuchu paszowym. Sektor hodowli zwierząt gospodarskich jest bezpośrednim beneficjentem bezpiecznych pasz. Dzięki ustanowieniu  partnerstwa z różnymi zrzeszeniami działającymi w hodowli zwierząt gospodarskich, GMP+ International skompletowała obecnie cały ich ciąg, od drobiu do trzody. 

IKB Varken

Kiwa VERIN zarządza systemem jakości o nazwie IKB Varken dla sektora mięsa wieprzowego, obejmującym cały łańcuch produkcyjny. Hodowcy trzody uczestniczący w tym systemie zabezpieczania jakości mają wymóg używania pasz dla zwierząt pochodzących od dostawców certyfikowanych GMP+ FSA lub systemem równoważnym.

Zawarliśmy tę Umowę z zamiarem uregulowania współpracy w temacie bezpieczeństwa pasz, aby zapewnić optymalne ujednolicenie i funkcjonowanie obydwu systemów działających w łańcuchu produkcji zwierzęcej. Ponadto obie strony zobowiązały się do stałej wymiany aktualnych informacji.

Dołącz do nas!

Obecnie GMP+ International ma 45 partnerów z łańcucha i kontynuujemy poszerzanie kręgu naszych współpracowników na całym świecie. Jeśli  chciałbyś zostać naszym partnerem, skontaktuj się z naszym działem Business Development.