Silni partnerzy dla bezpieczniejszych pasz i żywności

piątek, 27 listopada 2020

ENFIT International Association Supply Chain Safety to najnowszy partner GMP+ International ze wspólnoty strategicznego partnerstwa łańcuchowego. Obydwie komplementarne i uzupełniające się organizacje koncentrują sie na bezpieczeństwie & jakości pasz i żywności.

ENFIT doskonale pasuje

Dla zdobycia rynku miedzynarodowego istotne jest, aby silni partnerzy, którzy chcą doskonalić jakość łańcucha dostaw w perspektywie długoterminowej, działali wspólnie. GMP+ International i ENFIT mogą połączyć swoje mocne strony” stwierdził Prezydent ENFIT mgr inż. Hans-Dieter Philipowski.

ENFIT jest pierwszym międzynarodowym stowarzyszeniem, które opracowało standardy europejskie i międzynarodowe służące poprawie pewności, bezpieczeństwa i przejrzystości w usługach logistycznych w łańcuchu dostaw. Na całym świecie transportowane są surowce do produkcji chemikaliów, żywności lub pasz z gospodarstw rolnych i ferm, kopalń i olejarni do produkcji podstawowej, takiej jak mleczarstwo, przetwórstwo zbóż i pasz i do dalszego przerobu (produkcja wyrobów końcowych dla konsumentów).

Organizacja jest zainteresowana oferowanymi przez GMP+ International usługami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem pasz i chciałaby uczestniczyć w pracach nad zapewnianiam bezpieczeństwa pasz na skalę międzynarodową, w szczególności nad poprawą identyfikowalności, transparentności oraz czyszczenia i odkażania w logistyce w łańcuchu paszowym.

Jesteśmy przekonani, że to partnerstwo i współpraca mogą być korzystne dla obydwu organizacji, przyczynić sie do lepszej kontroli bezpieczeństwa pasz w logistyce i tworzyć wartość dodaną dla firm certyfikowanych GMP+ FSA w łańcuchu wartości.

Jesteśmy optymistyczni, że to partnerstwo przyniesie długotrwałe korzyści dla naszej wspólnoty, szczególnie w sektorze transportowym. Czekamy niecierpliwie na rozpoczęcie naszych wspólnych programów” dodał Johan den Hartog z GMP+ International.

Dołącz do nas!

Aktualnie GMP+ International ma prawie 50 Partnerów z łańcucha na całym świecie i wciąż poszukujemy nowych współpracowników. Jeśli chciałbyś zostać naszym partnerem, skontaktuj sie z naszym działem Business Development.