Materiały pomocnicze dla nowego systemu GMP+ FC 2020 scheme

piątek, 21 sierpnia 2020

Zapoznaj się z nowym systemem i materiałami pomocniczymi.

Przedstawiamy aktualizację statusu dla #ProjectGMP+2020. Odnowione dokumenty GMP+ FSA są obecnie oceniane przez Dutch Accreditation Council (RvA). Gdy RvA zakończy swoją ocenę, ogłosimy daty publikacji. Zachęcamy wszystkich do wejścia na naszą stronę internetową, aby zapoznać się z uaktualnionymi dokumentami.

Pomoże to Wam to w ustaleniu, gdzie w odnowionym systemie znaleźć dawne wymogi. Oferujemy pomoc w trakcie przygotowań lub gdy pracujecie z nowymi dokumentami, poprzez dokumenty pomocnicze bądź za pośrednictwem naszego Helpdesku GMP+. W tym biuletynie przedstawiamy zestaw nowych dokumentów pomocniczych.

Dokumenty pomocnicze

Poprzez nasze tak zwane “Dokumenty pomocnicze” oferujemy wsparcie, wskazówki i (podstawowe) informacje dotyczące GMP+ FC scheme 2020. Zawierają one wyjaśnienia i przykłady, w jaki sposób wdrażać wymogi. Większość z dokumentów zawierających wskazówki bazuje na dawnych dokumentach GMP+ D. 

Niektóre przykłady Dokumentów pomocniczych:

  • informacje ogólne & wytyczne GMP+ FC scheme 2020;
  • okres przejściowy dla GMP+ FC 2020 scheme;
  • wymogi szczegółowe np. HACCP, zakupy i śledzenie (identyfikowalność).

Odsyłacze wzajemne

System GMP+ FC scheme 2020 ma inną strukturę w porównaniu z dawnym systemem. Chociaż wymogi nie uległy istotnym zmianom, są one obecnie włączone w nowe dokumenty i w różnych rozdziałach. Opracowano tabele odsyłaczy dla GMP+ FSA module, GMP+ FRA module i dla wymogów certyfikacji. Tabele odsyłaczy wzajemnych pomagają w ustaleniu, gdzie umieszczone są wymogi z obecnego systemu w nowym GMP+ FC scheme 2020 i vice versa.

Lista zmian

Niektóre tematy z GMP+ FC scheme nie mogły zostać napisane na nowo bez zmian w treści. Zmiany te są minimalne, ale ważne jest, aby jasno pokazać na czym polegają. Zmiany dotyczą głównie:

  • połączenia wymogów z różnych dokumentów w jeden paragraf;
  • Dodania wymogów ISO 22000;
  • Przeformułowania wymogów, aby uczynić je bardziej ‘nastawionymi na cel’.

Wyniki konsultacji publicznych GMP+ FRA

Moduł GMP+ FRA również został poddany odnowie, która powiela tę samą strukturę i podejście jak GMP+ FSA. Konsultacje publiczne dla modułu FRA odbyły się w czerwcu 2020.

Odpowiedzi ograniczyły się do propozycji pewnych zmian (redakcyjnych) oraz pytań o interpretację wymogów. Doceniamy otrzymane odpowiedzi, a projekty końcowe są dostępne na naszej stronie internetowej.

Będziemy kontynuować działania przygotowujące Wspólnotę GMP+ na pracę z odnowionym systemem. Naszym celem jest opublikowanie końcowego, ostatecznego GMP+ Feed Certification scheme w 2020 roku. Na razie zachęcamy do wejścia na naszą stronę internetową i zapoznania się z uaktualnionymi dokumentami.