Zrównoważony rozwój, kolejne kroki

środa, 27 września 2023

W dzisiejszym, zmieniającym się świecie, nasz sektor musi stawić czoła wyzwaniu, jakim jest produkowanie i prowadzenie działalności w sposób zrównoważony. GMP+ International, wspólnie z naszymi partnerami i interesariuszami, zajmuje się opracowaniem przejrzystych, jednolitych i możliwych do stosowania standardów zrównoważonego rozwoju.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w certyfikacji bezpieczeństwa pasz i po ponad 10 latach doświadczeń w dziedzinie zrównoważonego rozwoju pasz wierzymy, że posiadamy metody i technologie, aby osiągnąć ten cel.

Nasze podejście polega na:

  • aktywizowaniu naszej sieci kontaktów oraz łączeniu firm z branży, partnerów, jednostek certyfikacyjnych i innych interesariuszy.
  • budowaniu na solidnych podstawach prawnych i naukowych i stosowaniu się do standardów i uzgodnionych metod i baz danych, które gwarantują jakość naszej certyfikacji.
  • koncentrowaniu się na prostych i łatwych do wdrożenia standardach i procedurach tworzących realistyczne systemy certyfikacji.

Razem z wszystkimi partnerami z naszej sieci kontaktów dążymy do umożliwienia firmom przejęcia odpowiedzialności. Naszą wizją jest zapewnienie naszemu sektorowi odporności i elastyczności w szybko zmieniającym się świecie.

W oparciu o wyraźne zapotrzebowanie rynku pracujemy obecnie nad dwoma nowymi standardami.

  1. MI 5.6 Production and Trade of responsible feed
  2. Carbon footprint (Ślad węglowy)(CFP) (więcej informacji podamy później)