Weź udział w Konsultacjach publicznych na temat naszego nowego standardu FRA dla Pasz pochodzenia europejskiego

wtorek, 29 czerwca 2021

Moduł GMP+ FRA będzie wkrótce poszerzony o nowy standard i chcielibyśmy poznać Waszą opinię w drodze konsultacji publicznych.

W Europie występuje zauważalna tendencja do maksymalnego wykorzystywania składników pochodzenia europejskiego. Wynika to częściowo z uzależnienia Europy od innych krajów w kwestii podaży żywności, ale również z rosnącego dążenia do pozyskiwania mniejszych ilości lub całkowitej rezygnacji ze składników z odległych źródeł (w celu osiągnięcia zamkniętego systemu obiegu żywności od pola do stołu).

GMP+ International, wspólnie z przedstawicielami przemysłu paszowego i spożywczego, opracowała projekt dokumentu Inicjatywy rynkowej (MI).

Pierwszy projekt zawiera wymogi 3 następujących holenderskich inicjatyw rynkowych: A-Ware Food Group, Aanvullende normen biologische zuivel oraz Beter Leven Keurmerk.

Jednak należy oczekiwać, że wkrótce dołączą inne regiony Europy.

Nowy standard MI 5.5 Feed of European Origin (Pasza pochodzenia europejskiego) skupia się na pozyskiwaniu składników paszowych z ‘geograficznej Europy’. Chociaż cele Inicjatyw rynkowych określone w standardzie są jasne, pozyskiwanie wszystkich rodzajów pasz z Europy nie jest – od razu – możliwe. Dlatego w Załącznikach do standardu utworzono szereg wyjątków, ponadto powstanie mapa drogowa w celu zminimalizowania z czasem tych wyjątków.

Weź udział w Konsultacjach publicznych

Jako że zbliżamy się do ostatniego etapu finalizowania standardu, chcielibyśmy poznać Waszą opinię w drodze Konsultacji publicznych.

Podajemy linki do Projektu standardu: MI 5.5 Feed of European Origin (Pasza pochodzenia europejskiego).

Prosimy skorzystać z naszego formularza zgłaszania uwag, aby przekazać Wasze stanowisko. Termin przesyłania uwag upływa z dniem 1 sierpnia 2021.

Po otrzymaniu odpowiedzi przygotujemy projekt końcowy wspólnie z naszą grupą roboczą i przedstawimy go naszemu International Expert Committee. Celem jest opublikowanie standardu 1-1-2022.